ವೇಂಕಟೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತುತಿ

ಯೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾರ್ಥಮಿಹಾವತೀರ್ಯ ವೈಕುಂಠಲೋಕಾತ್ ಸುರವರ್ಯವರ್ಯಃ.
ಶೇಷಾಚಲೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಯೋಽನವದ್ಯೇ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಪದ್ಮಾವತೀಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಾನುಗೃಹೀತಹಂಸಃ.
ಹಂಸಾತ್ಮನಾದಿಷ್ಟ- ನಿಜಸ್ವಭಾವಸ್ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಮಹಾವಿಭೂತಿಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಯಸ್ಯ ಪದಾರವಿಂದಂ ಭಜತೇ ಚಿರಸ್ಯ.
ತಥಾಪಿ ಯೋಽರ್ಥಂ ಭುವಿ ಸಂಚಿನೋತಿ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯ ಆಶ್ವಿನೇ ಮಾಸಿ ಮಹೋತ್ಸವಾರ್ಥಂ ಶೇಷಾದ್ರಿಮಾರುಹ್ಯ ಮುದಾತಿತುಂಗಂ.
ಯತ್ಪಾದಮೀಕ್ಷಂತಿ ತರಂತಿ ತೇ ವೈ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಪ್ರಸೀದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಶೇಷಾದ್ರಿಶಯ ಪ್ರಸೀದ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಾದಿಭಯಂ ಹರಸ್ವ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ಯದಿ ಪ್ರಮಾದೇನ ಕೃತೋಽಪರಾಧಃ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಶ್ರಿತಲೋಕಬಾಧಃ.
ಸ ಮಾಮವ ತ್ವಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಭೂಯಸ್ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ನ ಮತ್ಸಮೋ ಯದ್ಯಪಿ ಪಾತಕೀಹ ನ ತ್ವತ್ಸಮಃ ಕಾರುಣಿಕೋಽಪಿ ಚೇಹ.
ವಿಜ್ಞಾಪಿತಂ ಮೇ ಶೃಣು ಶೇಷಶಾಯಿನ್ ತಂ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ.
ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಸ ಸರ್ವಪಾಪನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಿಯೋ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.9K

Comments Kannada

2dii4
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ -ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಖಜಾನೆ -ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |