ದಶಾವತಾರ ಸ್ತವಂ

ನೀಲಂ ಶರೀರಕರ- ಧಾರಿತಶಂಖಚಕ್ರಂ
ರಕ್ತಾಂಬರಂದ್ವಿನಯನಂ ಸುರಸೌಮ್ಯಮಾದ್ಯಂ.
ಪುಣ್ಯಾಮೃತಾರ್ಣವವಹಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಮಮರೇಂದ್ರ- ಪತೇರ್ಭಜೇಽಹಂ.
ಆಶ್ಚರ್ಯದಂ ಗರುಡವಾಹನಮಾದಿಕೂರ್ಮಂ
ಭಕ್ತಸ್ತುತಂ ಸುಖಭವಂ ಮುದಿತಾಶಯೇಶಂ.
ವಾರ್ಯುದ್ಭವಂ ಜಲಶಯಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಂ ತಂ
ಕೂರ್ಮಾವತಾರಮಮರೇಂದ್ರ- ಪತೇರ್ಭಜೇಽಹಂ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ತೃಕ-ಮರೂಪಮನಾದಿಭೂತಂ
ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಮಜರಂ ಶುಭದಾಯಕಂ ಕಂ.
ಸರ್ವಂಸಹಾಸುಪರಿ- ರಕ್ಷಕಮುತ್ತಮಾಂಗಂ
ವಂದೇ ವರಾಹಮಪರಾಜಿತ- ಮಾದಿಮೂರ್ತಿಂ.
ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ ಬಲವತಾಂ ಬಲಿನಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನಪರಂ ಭುವನೇಶಮುಗ್ರಂ.
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಮನ್ನದ- ಮನೇಕಕಲಾಪ್ರವೀಣಂ
ವಂದೇ ನೃಸಿಂಹದನುಜ- ಪ್ರಕೃತೋನ್ಮಥಂ ತಂ.
ಧ್ಯೇಯಂ ಪರಂ ಮುನಿಜನಪ್ರಣುತಂ ಪ್ರಿಯೇಶಂ
ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಜಿತರಿಪುಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಂ.
ವೈಕುಂಠಗಂ ಚ ಸಮಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಂ ತಂ
ವಾಮಾಕೃತಿಂ ಬಲಿನಿಬರ್ಹಣಮರ್ಚಯೇಽಹಂ.
ಶೌರ್ಯಪ್ರದಂ ಚ ರಣವೀರಮಣುಸ್ಥಿತಂ ತಂ
ವರ್ಚಸ್ವಿನಂ ಮನುಜಸೌಖ್ಯಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ.
ದೇವಂ ಯತೀಶ್ವರಮತೀವ ದಯಾಪ್ರಪೂರ್ಣಂ
ವಂದೇ ಸಶಸ್ತ್ರಮಜರಂ ಪರಶುಪ್ರಹಸ್ತಂ.
ಶಾಸ್ತಾರಮುತ್ತಮಮೂದ್ಭವ- ವಂಶರತ್ನಂ
ಸೀತೇಶಮಚ್ಯುತಮನಂತ- ಮಪಾರಧೀರಂ.
ಉರ್ವೀಪತಿಂ ವರದಮಾದಿಸುರೈರ್ನುತಂ ತಂ
ವಂದೇ ದಶಾಸ್ಯದಹನಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ.
ಸಂಕರ್ಷಣಂ ಚ ಬಲದೇವಮನೇಕರೂಪಂ
ನೀಲಾಂಬರಂ ಜಯವರಾಭಯಸೀರಪಾಣಿಂ.
ತಾಲಾಂಗಮಾದಿಮಹಿತಂ ಹಲಿನಂ ಸುರೇಶಂ
ವಂದೇ ಹಲಾಯುಧಮಜಂ ಬಲಭದ್ರಮೀಶಂ.
ಮಾಲಾಮಣಿಪ್ರಖರ- ಶೋಭಿತಮೇಕಮಗ್ರ್ಯಂ
ಗೋಪಾಲಕಂ ಸಕಲಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ ತಂ.
ಪೀತಾಂಬರಂ ವಧಿತಕಂಸಮಶೇಷಕೀರ್ತಿಂ
ದಾಮೋದರಂ ಗರುಡಧೋರಣಮರ್ಚಯೇಽಹಂ.
ಸಂಸಾರದುಃಖದಹನಂ ಸಬಲಂ ಸುರಾಂಶಂ
ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಭಿಃ ಕೃತವಿವೇಕಮಪಾರರೂಪಂ.
ಪಾಪಾಕೃತಿಪ್ರಮಥನಂ ಪರಮೇಶಮಾದ್ಯ-
ಮಶ್ವಾನನಂ ಕಲಿಜಕಲ್ಕಿನಮರ್ಚಯೇಽಹಂ.
ದಶಾವತಾರೋತ್ತಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ
ಪಠೇನ್ಮುದಾ ಹಿ ಭಕ್ತಿಮಾನಾಪ್ತಕೀರ್ತಿಃ.
ಭವೇತ್ ಸದಾ ಭುವಿ ಸ್ಥಿತೋ ಮೋಕ್ಷಕಾಮೋ
ಲಭೇತ ಚೋತ್ತಮಾಂ ಗತಿಂ ಸಾಧುಚೇತಾಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.6K
1.1K

Comments Kannada

z7w84
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ -ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |