ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

85.8K
1.4K

Comments Kannada

Gbpxt
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😊 -ಅಜಯ್ ಗೌಡ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

ಅದ್ಭುತವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ❤️ -ಲೋಹಿತ್

Read more comments

 

 

ನಮೋಽಸ್ತು ನೀರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇಽರ್ಚಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ.
ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಪ್ರೋತ್ಸವಭಾರ್ಗವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಹಿತರಾಘವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರ್ಥಸ್ತುತಯಾದವಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಬುದ್ಧಾಯ ವಿಮೋಹಕಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕಲ್ಕಿಪದೋದಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪೂರ್ಣಾಮಿತಸದ್ಗುಣಾಯ
ಸಮಸ್ತನಾಥಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ಕರಸ್ಥ- ಶಂಖೋಲ್ಲಸದಕ್ಷಮಾಲಾ-
ಪ್ರಬೋಧಮುದ್ರಾಭಯ- ಪುಸ್ತಕಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ವಕ್ತ್ರೋದ್ಗಿರದಾಗಮಾಯ
ನಿರಸ್ತಹೇಯಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ರಮಾಸಮಾಕಾರ- ಚತುಷ್ಟಯೇನ
ರಮಾಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ನಿಷೇವಿತಾಯ.
ನಮೋಽಸ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಕದ್ವಿರೂಪ-
ಶ್ರಿಯಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ಕಿರೀಟಪಟ್ಟಾಂಗದ- ಹಾರಕಾಂಚೀ-
ಸುರತ್ನಪೀತಾಂಬರ- ನೂಪುರಾದ್ಯೈಃ.
ವಿರಾಜಿತಾಂಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ
ಸುರೈಃ ಪರೀತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.
ವಿಶೇಷಕೋಟೀಂದು- ನಿಭಪ್ರಭಾಯ
ವಿಶೇಷತೋ ಮಧ್ವಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ.
ವಿಮುಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಶ್ವಗ್-
ವಿಧೂತವಿಘ್ನಾಯ ಹಯಾನನಾಯ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |