குருவாயுபுரேச ஸ்தோத்திரம்

 

Guruvayupuresha Stotram

 

கல்யாணரூபாய கலௌ ஜனானாம்
கல்யாணதாத்ரே கருணாஸுதாப்தே.
ஶங்காதிதிவ்யாயுதஸத்கராய
வாதாலயாதீஶ நமோ நமஸ்தே.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயணேத்யாதிஜபத்பிருச்சை꞉
பக்தை꞉ ஸதா பூர்ணமஹாலயாய.
ஸ்வதீர்தகங்கோபமவாரிமக்ன-
நிவர்திதாஶேஷருசே நமஸ்தே.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
ப்ராஹ்மே முஹூர்தே பரித꞉ ஸ்வபக்தை꞉
ஸந்த்ருஷ்டஸர்வோத்தம விஶ்வரூப.
ஸ்வதைலஸம்ஸேவகரோகஹர்த்ரே
வாதாலயாதீஶ நமோ நமஸ்தே.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
பாலான் ஸ்வகீயான் தவ ஸந்நிதானே
திவ்யான்னதானாத் பரிபாலயத்பி꞉.
ஸதா படத்பிஶ்ச புராணரத்னம்
ஸம்ஸேவிதாயாஸ்து நமோ ஹரே தே.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நித்யான்னதாத்ரே ச மஹீஸுரேப்ய꞉
நித்யம் திவிஸ்தைர்நிஶி பூஜிதாய.
மாத்ரா ச பித்ரா ச ததோத்தவேன
ஸம்பூஜிதாயாஸ்து நமோ நமஸ்தே.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
அனந்தராமாக்யமஹிப்ரணீதம்
ஸ்தோத்ரம் படேத்யஸ்து நரஸ்த்ரிகாலம்.
வாதாலயேஶஸ்ய க்ருபாபலேன
லபேத ஸர்வாணி ச மங்கலானி.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண
நாராயண நாராயண நாராயண நாராயண.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

14.1K

Comments

rx4ww
Ram Ram -Aashish

Extraordinary! -User_se921z

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Thank u -User_se89xj

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |