குரு பாதுகா ஸ்ம்ருதி ஸ்தோத்திரம்

ப்ரணம்ய ஸம்வின்மார்கஸ்தாநாகமஜ்ஞான் மஹாகுரூன்.
ப்ராயஶ்சித்தம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வதந்த்ராவிரோதத꞉.
ப்ரமாததோஷஜமல- ப்ரவிலாபனகாரணம்.
ப்ராயஶ்சித்தம் பரம் ஸத்யம் ஶ்ரீகுரோ꞉ பாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
யஸ்ய ஶ்ரீபாதரஜஸா ரஞ்ஜதே மஸ்தகே ஶிவ꞉.
ரமதே ஸஹ பார்வத்யா தஸ்ய ஶ்ரீபாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
யஸ்ய ஸர்வஸ்வமாத்மானமப்யேக- வ்ருத்திபக்தித꞉.
ஸமர்பயதி ஸச்சிஷ்யஸ்தஸ்ய ஶ்ரீபாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
யஸ்ய பாததலே ஸித்தா꞉ பாதாக்ரே குலபர்வதா꞉.
குல்பௌ நக்ஷத்ரவ்ருந்தானி தஸ்ய ஶ்ரீபாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
ஆதாரே பரமா ஶக்திர்நாபிசக்ரே ஹ்ருதாத்யயோ꞉.
யோகினீனாம் சது꞉ஷஷ்டிஸ்தஸ்ய ஶ்ரீபாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
ஶுக்லரக்தபதத்வந்த்வம் மஸ்தகே யஸ்ய ராஜதே.
ஶாம்பவந்து தயோர்மத்யே தஸ்ய ஶ்ரீபாதுகாஸ்ம்ருதி꞉.
அன்யத் ஸர்வம் ஸப்ரபஞ்சம் நிஷ்ப்ரபஞ்சா குரோ꞉ ஸ்ம்ருதி꞉.
தஸ்மாச்ச்ரீபாதுகாத்யானம் ஸர்வபாபநிக்ருந்தனம்.
பாலநாத் துரிதச்சேதாத் காமமிதார்தப்ரபூரணாத்.
பாதுகாமந்த்ரஶப்தார்தம் விம்ருஶன் மூர்த்னி பூஜயேத்.
ஶ்ரீகுரோ꞉ பாதுகாஸ்தோத்ரம் ப்ராதருத்தாய ய꞉ படேத்.
நஶ்யந்தி ஸர்வபாபானி வஹ்னினா தூலராஶிவத்.
காஶீக்ஷேத்ரம் நிவாஸஸ்தவ சரணஜலம் ஜாஹ்னவீ ஶ்ரீகுரோ ந꞉
ஸாக்ஷாத்விஶ்வேஶ்வரோ நஸ்தவ வசனதயா தாரகப்ரஹ்மபோதே
த்வச்ச்ரீபாதாங்கிதா பூரிஹ பவதி கயாஸ்த்வத்ப்ரஸங்க꞉ ப்ரயாக꞉
த்வத்தோ(அ)ன்யத் தீர்ததேவ꞉ க்வசிதபி ச வயம் ந ப்ரதீம꞉ ப்ருதிவ்யாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |