ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರ

ಆದಿಪೂಜ್ಯಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಮುಮಾಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ.
ಮಂಗಲಂ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |