விநாயகர் 108 போற்றி

 1. ஓம் விநாயகனே போற்றி
  2. ஓம் வினைகள் தீர்ப்பவனே போற்றி
  3. ஓம் அரசமரத்தடி அமர்ந்தவனே போற்றி
  4. ஓம் அகத்தை அழிப்பவனே போற்றி
  5. ஓம் அமிர்த கணேசா போற்றி
  6. ஓம் அறுகினில் மகிழ்பவனே போற்றி
  7. ஓம் அச்சம் தவிர்ப்பவனே போற்றி
  8. ஓம் ஆனை முகத்தானே போற்றி
  9. ஓம் ஆறுமுகன் சோதரனே போற்றி
  10. ஓம் ஆதி மூலமே போற்றி
  11. ஓம் ஆனந்த உருவே போற்றி
  12. ஓம் ஆபத் சகாயனே போற்றி
  13. ஓம் இமவான் சந்ததியே போற்றி
  14. ஓம் இடரைக் களைவோனே போற்றி
  15. ஓம் ஈசன் மகனே போற்றி
  16. ஓம் ஈகை உருவே போற்றி
  17. ஓம் உண்மை வடிவே போற்றி
  18. ஓம் உலக நாயகனே போற்றி
  19. ஓம் ஊறும் களிப்பே போற்றி
  20. ஓம் ஊழ்வினை அறுப்பவனே போற்றி
  21. ஓம் எளியவனே போற்றி
  22. ஓம் கருணாகரனே போற்றி
  23. ஓம் கரணத்தில் மகிழ்பவனே போற்றி
  24. ஓம் கணேசனே போற்றி
  25. ஓம் கணநாயகனே போற்றி
  26. ஓம் கண்ணிற்படுபவனே போற்றி
  27. ஓம் கலியுக நாதனே போற்றி
  28. ஓம் கற்பகத்தருவே போற்றி
  29. ஓம் கந்தனுக்கு அண்ணனே போற்றி
  30. ஓம் கிருபாநிதியே போற்றி
  31. ஓம் கீர்த்தி அளிப்பவனே போற்றி
  32. ஓம் குட்டில் மகிழ்பவனே போற்றி
  33. ஓம் குறைகள் தீர்ப்பவனே போற்றி
  34. ஓம் குணநிதியே போற்றி
  35. ஓம் குற்றம் பொறுப்பானே போற்றி
  36. ஓம் கூவிட வருவாய் போற்றி
  37. ஓம் கூத்தன் மகனே போற்றி
  38. ஓம் கொள்ளை கொள்வோனே போற்றி
  39. ஓம் கொழுக்கட்டைப் பிரியனே போற்றி
  40. ஓம் கோனே போற்றி
  41. ஓம் கோவிந்தன் மருமகனே போற்றி
  42. ஓம் சடுதியில் வருபவனே போற்றி
  43. ஓம் சங்கரன் புதல்வனே போற்றி
  44. ஓம் சங்கடஹரணனே போற்றி
  45. ஓம் சதுர்த்தி நாயகனே போற்றி
  46. ஓம் சிறிய கண்ணோனே போற்றி
  47. ஓம் சித்தம் கவர்ந்தவனே போற்றி
  48. ஓம் சுருதிப் பொருளே போற்றி
  49. ஓம் சுந்தரவடிவே போற்றி
  50. ஓம் ஞானம் காப்பவனே போற்றி
  51. ஓம் ஞான முதல்வனே போற்றி
  52. ஓம் தந்தம் உடைந்தவனே போற்றி
  53. ஓம் தந்தத்தால் எழுதியவனே போற்றி
  54. ஓம் தும்பிக்கை உடையாய் போற்றி
  55. ஓம் துயர் துடைப்பவனே போற்றி
  56. ஓம் தெருவெல்லாம் காப்பவனே போற்றி
  57. ஓம் தேவாதி தேவனே போற்றி
  58. ஓம் தொந்தி விநாயகனே போற்றி
  59. ஓம் தொழுவோர் நாயகனே போற்றி
  60. ஓம் தோணியே போற்றி
  61. ஓம் தோன்றலே போற்றி
  62. ஓம் நம்பியே போற்றி
  63. ஓம் நாதனே போற்றி
  64. ஓம் நீறணிந்தவனே போற்றி
  65. ஓம் நீர்க்கரையமர்ந்தவனே போற்றி
  66. ஓம் பழத்தை வென்றவனே போற்றி
  67. ஓம் பாரதம் எழுதியவனே போற்றி
  68. ஓம் பரம்பொருளே போற்றி
  69. ஓம் பரிபூரணனே போற்றி
  70. ஓம் பிரணவமே போற்றி
  71. ஓம் பிரம்மசாரியே போற்றி
  72. ஓம் பிள்ளையாரே போற்றி
  73. ஓம் பிள்ளையார்பட்டியானே போற்றி
  74. ஓம் பிறவிப்பிணி தீர்ப்பவனே போற்றி
  75. ஓம் பிள்ளைகளை ஈர்ப்பவனே போற்றி
  76. ஓம் புதுமை வடிவே போற்றி
  77. ஓம் புண்ணியனே போற்றி
  78. ஓம் பெரியவனே போற்றி
  79. ஓம் பெரிய உடலோனே போற்றி
  80. ஓம் பேரருளாளனே போற்றி
  81. ஓம் பேதம் அறுப்போனே போற்றி
  82. ஓம் மஞ்சளில் இருப்பவனே போற்றி
  83. ஓம் மகிமையளிப்பவனே போற்றி
  84. ஓம் மகாகணபதியே போற்றி
  85. ஓம் மகேசுவரனே போற்றி
  86. ஓம் முக்குறுணி விநாயகனே போற்றி
  87. ஓம் முதலில் வணங்கப்படுவனே போற்றி
  88. ஓம் முறக்காதோனே போற்றி
  89. ஓம் முழுமுதற்கடவுளே போற்றி
  90. ஓம் முக்கன்ணன் மகனே போற்றி
  91. ஓம் முக்காலம் அறிந்தவனே போற்றி
  92. ஓம் மூத்தோனே போற்றி
  93. ஓம் மூஞ்சுறு வாகனனே போற்றி
  94. ஓம் வல்லபா கணபதியே போற்றி
  95. ஓம் வரம்தரு நாயகனே போற்றி
  96. ஓம் விக்னேஸ்வரனே போற்றி
  97. ஓம் வியாஸன் சேவகனே போற்றி
  98. ஓம் விடலைக்காய் ஏற்பவனே போற்றி
  99. ஓம் வெற்றியளிப்பவனே போற்றி
  100. ஓம் பார்வதியின் மகனே போற்றி
  101. ஓம் வீரனே போற்றி
  102. ஓம் மயூரேஸ்வரனே போற்றி
  103. ஓம் ஏகதந்த பகவானே போற்றி
  104. ஓம் கஜாசுரனை அழித்தவனே போற்றி
  105. ஓம் முவ்வுலகம் படைத்தவனே போற்றி
  106. ஓம் மலைக்கோட்டையில் மகிழ்பவனே போற்றி
  107. ஓம் சிவப்பு நிறம் கொண்டவனே போற்றி
  108. ஓம் விக்னவினாயகனே போற்றி போற்றி

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

64.7K

Comments

7a588

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |