ನವಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ . ಹಂಸಾಯ . ಭಾಸ್ಕರಾಯ . ಸೂರ್ಯಾಯ . ಸೂರಾಯ . ತಮೋಹರಾಯ . ರಥಿನೇ . ವಿಶ್ವಧೃತೇ . ಅವ್ಯಾಪ್ತ್ರೇ . ಹರಾಯ . ವೇದಮಯಾಯ .ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಸುಧಾಂಶವೇ ನಮಃ . ಶುಭ್ರಾಂಶವೇ . ಚಂದ್ರಾಯ . ಅಬ್ಜನೇತ್ರಸಮುದ್ಭವಾಯ . ತಾರಾಧಿಪಾಯ . ರೋಹಿಣೀಶಾಯ . ಶಂಭುಮೂರ್ತಿಕೃತಾಲಯಾಯ . ಓಷಧೀಪತಯೇ ನಮಃ . ಈಶ್ವರಧರಾಯ . ಸುಧಾನಿಧಯೇ . ಓಂ ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಾಯ ನಮಃ.

ಓಂ ಭೌಮಾಯ ನಮಃ . ಭೂಮಿಸುತಾಯ . ಭೂತಮಾನ್ಯಾಯ . ಸಮುದ್ಭವಾಯ . ಆರ್ಯಾಯ . ಅಗ್ನಿಕೃತೇ . ರೋಹಿತಾಂಗಕಾಯ . ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಯ . ಶುಚಯೇ . ಮಂಗಲಾಯ . ಅಂಗಾರಕಾಯ . ರಕ್ತಮಾಲಿನೇ . ಓಂ ಮಾಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ . ತಾರಾಸುತಾಯ . ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ . ರೋಹಿಣೀಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ . ಚಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಯ . ಸೋಮವಂಶಕರಾಯ . ಶ್ರುತಿವಿಶಾರದಾಯ . ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ . ಸತ್ಯಸಿಂಧವೇ . ಓಂ ವಿಧುಸುತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ವಿಬುಧಾಯ ನಮಃ . ವಿಭವೇ . ವಾಕ್ಕೃತೇ . ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ . ಧಿಷಣಾಯ . ಶುಭವೇಷಧರಾಯ . ಗೀಷ್ಪತಯೇ . ಗುರವೇ . ಇಂದ್ರಪುರೋಹಿತಾಯ . ಜೀವಾಯ . ನಿರ್ಜರಪೂಜಿತಾಯ . ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ . ಭಾರ್ಗವಸಂಭೂತಾಯ . ನಿಶಾಚರಗುರವೇ . ಕವಯೇ . ಭೃತ್ಯಖೇದಹರಾಯ . ಭೃಗುಸುತಾಯ . ವರ್ಷಕೃತೇ . ದೀನರಾಜ್ಯದಾಯ . ಶುಕ್ರಾಯ . ಶುಕ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ . ರಾಜ್ಯದಾಯ . ಲಯಕೃತೇ . ಓಂ ಕೋಣಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ . ಮಂದಾಯ . ಛಾಯಾಹೃದಯನಂದನಾಯ . ಮಾರ್ತಾಂಡಜಾಯ . ಪಂಗವೇ . ಭಾನುತನೂದ್ಭವಾಯ . ಯಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ . ಅದೀಪ್ಯಕೃತೇ . ನೀಲಾಯ . ಸೂರ್ಯವಂಶಜಾಯ . ಓಂ ನಿರ್ಮಾಣದೇಹಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ . ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ . ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರದ್ವೇಷಿಣೇ . ಭುಜಂಗಮಾಯ . ಸಿಂಹಿದೇಶಾಯ . ಗುಣವತೇ . ರಾತ್ರಿಪತಿಪೀಡಿತಾಯ . ಅಹಿರಾಜೇ . ಶಿರೋಹೀನಾಯ . ವಿಷಧರಾಯ . ಮಹಾಕಾಯಾಯ . ಮಹಾಭೂತಾಯ . ಬ್ರಹ್ಮಣೇ . ಬ್ರಹ್ಮಸಂಭೂತಾಯ . ರವಿಕೃತೇ . ಓಂ ರಾಹುರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ .

ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ . ಕೇತುಸ್ವರೂಪಾಯ . ಖೇಚರಾಯ . ಕಗ್ರುತಾಲಯಾಯ . ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ .
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಯ . ಕುಮಾರಕಾಯ . ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.6K

Comments Kannada

4vt67
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 💖 -ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |