Venkatesha Ashtottara Shata Namavali

ॐ वेङ्कटेशाय नमः।
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः।
ॐ वृषदृग्गोचराय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ सदञ्चनगिरीशाय नमः।
ॐ वृषाद्रिपतये नमः।
ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः।
ॐ सरःस्वामितटीजुषे नमः।
ॐ कुमाराकल्पसेव्याय नमः।
ॐ वज्रदृग्विषयाय नमः।
ॐ सुवर्चलासुतन्यस्तसेनापत्यभत्या नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ वायुस्तुताय नमः।
ॐ त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः।
ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः।
ॐ हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः।
ॐ शङ्खराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमः।
ॐ वसूपरिचरत्रात्रे नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ अधिकन्यापरिष्वक्तवक्षसे नमः।
ॐ वेङ्कटाय नमः।
ॐ सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः।
ॐ देवजित्प्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्राणाशिने नमः।
ॐ श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय नमः।
ॐ शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नमः।
ॐ सानुस्थापिततार्क्ष्याय नमः।
ॐ तार्क्षाचलनिवासिने नमः।
ॐ मायागूढविमानाय नमः।
ॐ गरुडस्कन्धवासिने नमः।
ॐ अनन्तशिरसे नमः।
ॐ अनन्ताक्षाय नमः।
ॐ अनन्तचरणाय नमः।
ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ नीलमेघनिभाय नमः।
ॐ ब्रह्मादिदेवदुर्दर्शविश्वरूपाय नमः।
ॐ वैकुण्ठागतसद्धेमविमानान्तर्गताय नमः।
ॐ अगस्त्याभ्यर्थिताशेषजनदृग्गोचराय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ तीर्थपञ्चकवासिने नमः।
ॐ वामदेवप्रियाय नमः।
ॐ जनकेष्टप्रदाय नमः।
ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थजातुपुण्यप्रदाय नमः।
ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः।
ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः।
ॐ नारायणनगेशाय नमः।
ॐ ब्रह्मक्लृप्तोत्सवाय नमः।
ॐ शङ्खचक्रवरानम्रलसत्करतलाय नमः।
ॐ द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ नित्ययौवनमूर्तये नमः।
ॐ अर्थितार्थप्रदात्रे नमः।
ॐ विश्वतीर्थाघहारिणे नमः।
ॐ तीर्थस्वामिसरस्नातजनाभीष्टप्रदायिने नमः।
ॐ कुमारधारिकावासस्कन्दाभीष्टप्रदाय नमः।
ॐ जानुदघ्नसमुद्भूतपोत्रिणे नमः।
ॐ कूर्ममूर्तये नमः।
ॐ किन्नरद्वन्द्वशापान्तप्रदात्रे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ वैखानसमुनिश्रेष्ठपूजिताय नमः।
ॐ सिंहाचलनिवासाय नमः।
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः।
ॐ सद्भक्तनीलकण्ठार्च्यनृसिंहाय नमः।
ॐ कुमुदाक्षगणश्रेष्ठसेनापत्यप्रदाय नमः।
ॐ दुर्मेधःप्राणहर्त्रे नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ क्षत्रियान्तकरामाय नमः।
ॐ मत्स्यरूपाय नमः।
ॐ पाण्डवारिप्रहर्त्रे नमः।
ॐ श्रीकराय नमः।
ॐ उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करध्यानमूर्तये नमः।
ॐ रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने नमः।
ॐ लसल्लक्ष्मीकराम्भोजदत्तकल्हारस्रजे नमः।
ॐ शालग्रामनिवासाय नमः।
ॐ शुक्रदृग्गोचराय नमः।
ॐ नारायणार्थिताशेषजदृग्विषयाय नमः।
ॐ मृगयारसिकाय नमः।
ॐ वृषभासुरहारिणे नमः।
ॐ अञ्जनागोत्रपतये नमः।
ॐ वृषभाचलवासिने नमः।
ॐ अञ्जनासुतदात्रे नमः।
ॐ माधवीयाघहारकाय नमः।
ॐ प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः।
ॐ श्वेतकोलवराय नमः।
ॐ नीलधेनुपयोधाकासेकदेहोद्भवाय नमः।
ॐ शङ्करप्रियमित्राय नमः।
ॐ चोलपुत्रप्रियाय नमः।
ॐ सुधर्मिणे नमः।
ॐ सुचैतन्यप्रदात्रे नमः।
ॐ मधुघातिने नमः।
ॐ कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय नमः।
ॐ वराहाचलनाथाय नमः।
ॐ बलभद्राय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ नीलाद्रिनिलयाय नमः।
ॐ क्षीराब्धिनाथाय नमः।
ॐ वैकुण्ठाचलवासिने नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ विरिञ्च्यभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय नमः।
ॐ सुवर्णमुखरीस्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः।
ॐ हलायुधजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ श्रीनिवसाय नमः।

om venkat'eshaaya namah'.
om sheshaadrinilayaaya namah'.
om vri'shadri'ggocharaaya namah'.
om vishnave namah'.
om sadanchanagireeshaaya namah'.
om vri'shaadripataye namah'.
om meruputragireeshaaya namah'.
om sarah'svaamitat'eejushe namah'.
om kumaaraakalpasevyaaya namah'.
om vajradri'gvishayaaya namah'.
om suvarchalaasutanyastasenaapatyabhatyaa namah'.
om raamaaya namah'.
om padmanaabhaaya namah'.
om vaayustutaaya namah'.
om tyaktavaikunt'halokaaya namah'.
om girikunjavihaarine namah'.
om harichandanagotrendrasvaamine namah'.
om shankharaajanyanetraabjavishayaaya namah'.
om vasooparicharatraatre namah'.
om kri'shnaaya namah'.
om adhikanyaaparishvaktavakshase namah'.
om venkat'aaya namah'.
om sanakaadimahaayogipoojitaaya namah'.
om devajitpramukhaanantadaityasanghapraanaashine namah'.
om shvetadveepavasanmuktapoojitaanghriyugaaya namah'.
om sheshaparvataroopatvaprakaashanaparaaya namah'.
om saanusthaapitataarkshyaaya namah'.
om taarkshaachalanivaasine namah'.
om maayaagood'havimaanaaya namah'.
om garud'askandhavaasine namah'.
om anantashirase namah'.
om anantaakshaaya namah'.
om anantacharanaaya namah'.
om shreeshailanilayaaya namah'.
om daamodaraaya namah'.
om neelameghanibhaaya namah'.
om brahmaadidevadurdarshavishvaroopaaya namah'.
om vaikunt'haagatasaddhemavimaanaantargataaya namah'.
om agastyaabhyarthitaasheshajanadri'ggocharaaya namah'.
om vaasudevaaya namah'.
om haraye namah'.
om teerthapanchakavaasine namah'.
om vaamadevapriyaaya namah'.
om janakesht'apradaaya namah'.
om maarkand'eyamahaateerthajaatupunyapradaaya namah'.
om vaakpatibrahmadaatre namah'.
om chandralaavanyadaayine namah'.
om naaraayananageshaaya namah'.
om brahmaklri'ptotsavaaya namah'.
om shankhachakravaraanamralasatkaratalaaya namah'.
om dravanmri'gamadaasaktavigrahaaya namah'.
om keshavaaya namah'.
om nityayauvanamoortaye namah'.
om arthitaarthapradaatre namah'.
om vishvateerthaaghahaarine namah'.
om teerthasvaamisarasnaatajanaabheesht'apradaayine namah'.
om kumaaradhaarikaavaasaskandaabheesht'apradaaya namah'.
om jaanudaghnasamudbhootapotrine namah'.
om koormamoortaye namah'.
om kinnaradvandvashaapaantapradaatre namah'.
om vibhave namah'.
om vaikhaanasamunishresht'hapoojitaaya namah'.
om simhaachalanivaasaaya namah'.
om shreemannaaraayanaaya namah'.
om sadbhaktaneelakant'haarchyanri'simhaaya namah'.
om kumudaakshaganashresht'hasenaapatyapradaaya namah'.
om durmedhah'praanahartre namah'.
om shreedharaaya namah'.
om kshatriyaantakaraamaaya namah'.
om matsyaroopaaya namah'.
om paand'avaariprahartre namah'.
om shreekaraaya namah'.
om upatyakaapradeshasthashankaradhyaanamoortaye namah'.
om rukmaabjasaraseekoolalakshmeekri'tatapasvine namah'.
om lasallakshmeekaraambhojadattakalhaarasraje namah'.
om shaalagraamanivaasaaya namah'.
om shukradri'ggocharaaya namah'.
om naaraayanaarthitaasheshajadri'gvishayaaya namah'.
om mri'gayaarasikaaya namah'.
om vri'shabhaasurahaarine namah'.
om anjanaagotrapataye namah'.
om vri'shabhaachalavaasine namah'.
om anjanaasutadaatre namah'.
om maadhaveeyaaghahaarakaaya namah'.
om priyangupriyabhakshaaya namah'.
om shvetakolavaraaya namah'.
om neeladhenupayodhaakaasekadehodbhavaaya namah'.
om shankarapriyamitraaya namah'.
om cholaputrapriyaaya namah'.
om sudharmine namah'.
om suchaitanyapradaatre namah'.
om madhughaatine namah'.
om kri'shnaakhyavipravedaantadeshikatvapradaaya namah'.
om varaahaachalanaathaaya namah'.
om balabhadraaya namah'.
om trivikramaaya namah'.
om mahate namah'.
om hri'sheekeshaaya namah'.
om achyutaaya namah'.
om neelaadrinilayaaya namah'.
om ksheeraabdhinaathaaya namah'.
om vaikunt'haachalavaasine namah'.
om mukundaaya namah'.
om anantaaya namah'.
om virinchyabhyarthitaaneetasaumyaroopaaya namah'.
om suvarnamukhareesnaatamanujaabheesht'adaayine namah'.
om halaayudhajagatteerthasamastaphaladaayine namah'.
om govindaaya namah'.
om shreenivasaaya namah'.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.5K

Comments English

j44i4
Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Praying for Health wealth and peace -Bhavesh Mahendra Dave

Extraordinary! -User_se921z

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |