ஸித்தி விநாயக ஸ்தோத்திரம்

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTeluguKannada

விக்னேஶ விக்னசயகண்டனநாமதேய
ஶ்ரீஶங்கராத்மஜ ஸுராதிபவந்த்யபாத।
துர்காமஹாவ்ரதபலாகில-
மங்கலாத்மன்
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
ஸத்பத்மராகமணி-
வர்ணஶரீரகாந்தி꞉
ஶ்ரீஸித்திபுத்தி-
பரிசர்சிதகுங்குமஶ்ரீ꞉।
தக்ஷஸ்தனே வலியிதாதிமனோஜ்ஞஶுண்டோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
பாஶாங்குஶாப்ஜபரஶூம்ஶ்ச ததச்சதுர்பி-
ர்தோர்பிஶ்ச ஶோணகுஸுமஸ்ரகுமாங்கஜாத꞉।
ஸிந்தூரஶோபித-
லலாடவிதுப்ரகாஶோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
கார்யேஷு விக்னசயபீதவிரிஞ்சிமுக்யை꞉
ஸம்பூஜித꞉ ஸுரவரைரபி மோஹகாத்யை꞉।
ஸர்வேஷு ச ப்ரதமமேவ ஸுரேஷு பூஜ்யோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
ஶீக்ராஞ்சனஸ்கலன-
துங்கரவோர்த்வகண்ட-
ஸ்தூலேந்துருத்ரகண-
ஹாஸிததேவஸங்க꞉।
ஶூர்பஶ்ருதிஶ்ச ப்ருதுவர்த்துலதுங்கதுந்தோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
யஜ்ஞோபவீதபதலம்பித-
நாகராஜோ
மாஸாதிபுண்யதத்ருஶீக்ருத-ருக்ஷராஜ꞉।
பக்தாபயப்ரத தயாலய விக்னராஜ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
ஸத்ரத்னஸாரததிராஜிதஸத்கிரீட꞉
கௌஸும்பசாருவஸனத்வய ஊர்ஜிதஶ்ரீ꞉।
ஸர்வத்ர மங்கலகரஸ்மரணப்ரதாபோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।
தேவாந்தகாத்யஸுர-
பீதஸுரார்திஹர்தா
விஜ்ஞானபோதனவரேண தமோ(அ)பஹர்தா।
ஆனந்திதத்ரிபுவனேஶ குமாரபந்தோ
விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293