கணேச பஞ்சசாமர ஸ்தோத்திரம்

லலாடபட்டலுண்டிதாமலேந்துரோசிருத்படே
வ்ருʼதாதிவர்சரஸ்வரோத்ஸரரத்கிரீடதேஜஸி.
படாபடத்படத்ஸ்புரத்பணாபயேன போகினாம்ʼ
ஶிவாங்கத꞉ ஶிவாங்கமாஶ்ரயச்சிஶௌ ரதிர்மம.
அதப்ரவிப்ரமப்ரமத்புஜாபுஜங்கபூத்க்ருʼதீ-
ர்நிஜாங்கமானினீஷதோ நிஶம்ய நந்தின꞉ பிது꞉.
த்ரஸத்ஸுஸங்குசந்தமம்பிகாகுசாந்தரம்ʼ யதா
விஶந்தமத்ய பாலசந்த்ரபாலபாலகம்ʼ பஜே.
விநாதினந்தினே ஸவிப்ரமம்ʼ பராப்ரமன்முக-
ஸ்வமாத்ருʼவேணிமாகதாம்ʼ ஸ்தனம்ʼ நிரீக்ஷ்ய ஸம்ப்ரமாத்.
புஜங்கஶங்கயா பரேத்யபித்ர்யமங்கமாகதம்ʼ
ததோ(அ)பி ஶேஷபூத்க்ருʼதை꞉ க்ருʼதாதிசீத்க்ருʼதம்ʼ நம꞉.
விஜ்ருʼம்பமாணனந்திகோரகோணகுர்குரத்வனி-
ப்ரஹாஸபாஸிதாஶமம்பிகாஸம்ருʼத்திவர்தினம்.
உதித்வரப்ரஸ்ருʼத்வரக்ஷரத்தரப்ரபாபர-
ப்ரபாதபானுபாஸ்வரம்ʼ பவஸ்வஸம்பவம்ʼ பஜே.
அலங்க்ருʼஹீதசாமராமரீ ஜனாதிவீஜன-
ப்ரவாதலோலிதாலகம்ʼ நவேந்துபாலபாலகம்.
விலோலதுல்லலல்லலாமஶுண்டதண்டமண்டிதம்ʼ
ஸதுண்டமுண்டமாலிவக்ரதுண்டமீட்யமாஶ்ரயே.
ப்ரபுல்லமௌலிமால்யமல்லிகாமரந்தலேலிஹா
மிலன் நிலிந்தமண்டலீச்சலேன யம்ʼ ஸ்தவீத்யமம்.
த்ரயீஸமஸ்தவர்ணமாலிகா ஶரீரிணீவ தம்ʼ
ஸுதம்ʼ மஹேஶிதுர்மதங்கஜானனம்ʼ பஜாம்யஹம்.
ப்ரசண்டவிக்நகண்டனை꞉ ப்ரபோதனே ஸதோத்துர꞉
ஸமர்த்திஸித்திஸாதனாவிதாவிதானபந்துர꞉.
ஸபந்துரஸ்து மே விபூதயே விபூதிபாண்டுர꞉
புரஸ்ஸர꞉ ஸுராவலேர்முகானுகாரிஸிந்துர꞉.
அராலஶைலபாலிகா(அ)லகாந்தகாந்தசந்த்ரமோ-
ஜகாந்திஸௌதமாதயன் மனோ(அ)னுராதயன் குரோ꞉.
ஸுஸாத்யஸாதவம்ʼ தியாம்ʼ தனானி ஸாதயன்னய-
நஶேஷலேகநாயகோ விநாயகோ முதே(அ)ஸ்து ந꞉.
ரஸாங்கயுங்கனவேந்துவத்ஸரே ஶுபே கணேஶிது-
ஸ்திதௌ கணேஶபஞ்சசாமரம்ʼ வ்யதாதுமாபதி꞉.
பதி꞉ கவிவ்ரஜஸ்ய ய꞉ படேத் ப்ரதிப்ரபாதகம்ʼ
ஸ பூர்ணகாமனோ பவேதிபானனப்ரஸாதபாக்.
சாத்ரத்வே வஸதா காஶ்யாம்ʼ விஹிதேயம்ʼ யத꞉ ஸ்துதி꞉.
ததஶ்சாத்ரைரதீதேயம்ʼ வைதுஷ்யம்ʼ வர்த்தயேத்தியா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.4K
1.0K

Comments Tamil

fed72
அறிவு வளர்க்கும் இணையதளம் 🌱 -சித்ரா

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

அனைவருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் -கிருஷ்ணன் ராமச்சந்திரன்

இதுவரை காணாத அதிசயமான இணையதளம் 😲 -அசோக்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |