விக்னேஷ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

விக்னேஶ்வரம் சதுர்பாஹும் தேவபூஜ்யம் பராத்பரம்|
கணேஶம் த்வாம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
லம்போதரம் கஜேஶானம் விஶாலாக்ஷம் ஸனாதனம்|
ஏகதந்தம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
ஆகுவாஹனமவ்யக்தம் ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதம்|
வரப்ரதம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் ததானம் மோதகப்ரியம்|
ஶைலஜாஜம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
பக்திதுஷ்டம் ஜகந்நாதம் த்யாத்ருமோக்ஷப்ரதம் த்விபம்|
ஶிவஸூனும் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
ஸம்ஸாராப்திதரிம் தேவம் கரிரூபம் கணாக்ரகம்|
ஸ்கந்தாக்ரஜம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
காருண்யாம்ருதஜீமூதம் ஸுராஸுரநமஸ்க்ருதம்|
ஶூலஹஸ்தம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
பரேஶ்வரம் மஹாகாயம் மஹாபாரதலேககம்|
வேதவேத்யம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
விக்னேஶாஷ்டகமேதத்ய꞉ ஸர்வவிக்னௌகநாஶனம்|
படேத் ப்ரதிதினம் ப்ராதஸ்தஸ்ய நிர்விக்னதா பவேத்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |