விக்னேஷ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

விக்னேஶ்வரம் சதுர்பாஹும் தேவபூஜ்யம் பராத்பரம்|
கணேஶம் த்வாம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
லம்போதரம் கஜேஶானம் விஶாலாக்ஷம் ஸனாதனம்|
ஏகதந்தம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
ஆகுவாஹனமவ்யக்தம் ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதம்|
வரப்ரதம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
அபயம் வரதம் தோர்ப்யாம் ததானம் மோதகப்ரியம்|
ஶைலஜாஜம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
பக்திதுஷ்டம் ஜகந்நாதம் த்யாத்ருமோக்ஷப்ரதம் த்விபம்|
ஶிவஸூனும் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
ஸம்ஸாராப்திதரிம் தேவம் கரிரூபம் கணாக்ரகம்|
ஸ்கந்தாக்ரஜம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
காருண்யாம்ருதஜீமூதம் ஸுராஸுரநமஸ்க்ருதம்|
ஶூலஹஸ்தம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
பரேஶ்வரம் மஹாகாயம் மஹாபாரதலேககம்|
வேதவேத்யம் ப்ரபன்னோ(அ)ஹம் விக்னான் மே நாஶயா(ஆ)ஶு போ꞉|
விக்னேஶாஷ்டகமேதத்ய꞉ ஸர்வவிக்னௌகநாஶனம்|
படேத் ப்ரதிதினம் ப்ராதஸ்தஸ்ய நிர்விக்னதா பவேத்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

லலிதா பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

லலிதா பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி லலிதாவத³னாரவிந்த³ம் பி³ம்பா³த⁴ரம் ப்ருது²லமௌக்திகஶோபி⁴னாஸம். ஆகர்ணதீ³ர்க⁴நயனம் மணிகுண்ட³லாட்⁴யம் மந்த³ஸ்மிதம் ம்ருக³மதோ³ஜ்ஜ்வலபா²லதே³ஶம்.

Click here to know more..

சுப்பிரம்மண்ணிய பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

சுப்பிரம்மண்ணிய பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ருதிஶதனுதரத்னம் ஶுத்தஸத்த்வைகரத்னம் யதிஹிதகரரத்னம் யஜ்ஞஸம்பாவ்யரத்னம். திதிஸுதரிபுரத்னம் தேவஸேனேஶரத்னம் ஜிதரதிபதிரத்னம் சிந்தயேத்ஸ்கந்தரத்னம். ஸுரமுகபதிரத்னம் ஸூக்ஷ்மபோதைகரத்னம் பரமஸுகதரத்னம் பார்வதீஸூனுரத்னம். ஶரவணபவரத்னம் ஶத்ருஸம்ஹாரரத்னம் ஸ்மரஹரஸுதரத

Click here to know more..

அனுஷம் நட்சத்திரம்

அனுஷம் நட்சத்திரம்

அனுஷம் நட்சத்திரம் - குணாதிசயங்கள், சாதகமற்ற நட்சத்திரங்கள், உடல்நிலை பிரச்சனைகள், தொழில் அமைப்பு, அதிர்ஷ்டக் கல், திருமண வாழ்க்கை..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |