வக்ரதுண்ட ஸ்துதி

57.6K

Comments Tamil

2cm68
அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கும் வலைத்தளம் -ராமனுஜம்

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

Read more comments

 

 

ஸதா ப்ரஹ்மபூதம் விகாராதிஹீனம் விகாராதிபூதம் மஹேஶாதிவந்த்யம் ।
அபாரஸ்வரூபம் ஸ்வஸம்வேத்யமேகம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
அஜம் நிர்விகல்பம் கலாகாலஹீனம் ஹ்ருதிஸ்தம் ஸதா ஸாக்ஷிரூபம் பரேஶம் ।
ஜனஜ்ஞானகாரம் ப்ரகாஶைர்விஹீனம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
அனந்தஸ்வரூபம் ஸதானந்தகந்தம் ப்ரகாஶஸ்வரூபம் ஸதா ஸர்வகம் தம் ।
அநாதிம் குணாதிம் குணாதாரபூதம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
தராவாயுதேஜோமயம் தோயபாவம் ஸதாகாஶரூபம் மஹாபூதஸம்ஸ்தம் ।
அஹங்காரதாரம் தமோமாத்ரஸம்ஸ்தம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ரவிப்ராணவிஷ்ணுப்ரசேதோ- யமேஶவிதாத்ரஶ்வி- வைஶ்வானரேந்த்ரப்ரகாஶம் ।
திஶாம் போதகம் ஸர்வதேவாதிரூபம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
உபஸ்தத்வகுக்தீக்ஷண- ஸ்தப்ரகாஶம் கராங்க்ரிஸ்வரூபம் க்ருதக்ராணஜிஹ்வம் ।
குதஸ்தம் ஶ்ருதிஸ்தம் மஹாகப்ரகாஶம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ரஜோரூபஸ்ருஷ்டிப்ரகாஶம் விதிம் தம் ஸதா பாலனே கேஶவம் ஸத்த்வஸம்ஸ்தம் ।
தமோரூபதாரம் ஹரம் ஸம்ஹரம் தம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
திஶாதீஶரூபம் ஸதாஶாஸ்வரூபம் க்ரஹாதிப்ரகாஶம் த்ருவாதிம் ககஸ்தம் ।
அனந்தோடுரூபம் ததாகாரஹீனம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
மஹத்தத்த்வரூபம் ப்ரதானஸ்வரூபம் அஹங்காரதாரம் த்ரயீபோதகாரம் ।
அநாத்யந்தமாயம் ததாதாரபுச்சம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ஸதா கர்மதாரம் பலை꞉ ஸ்வர்கதம் தம் அகர்மப்ரகாஶேன முக்திப்ரதம் தம் ।
விகர்மாதினா யாதனா(ஆ)தாரபூதம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
அலோபஸ்வரூபம் ஸதா லோபதாரம் ஜனஜ்ஞானகாரம் ஜனாதீஶபாலம் ।
ந்ருணாம் ஸித்திதம் மானவம் மானவஸ்தம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ।
லதாவ்ருக்ஷரூபம் ஸதா பக்ஷிரூபம் தநாதிப்ரகாஶம் ஸதா தான்யரூபம் ।
ப்ரஸ்ருத்புத்ரபௌத்ராதி- னானாஸ்வரூபம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ககேஶஸ்வரூபம் வ்ருஷாதிப்ரஸம்ஸ்தம் ம்ருகேந்த்ராதிபோதம் ம்ருகேந்த்ரஸ்வரூபம் ।
தராதாரஹேமாத்ரிமேருஸ்வரூபம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ஸுவர்ணாதிதாதுஸ்த- ஸத்ரங்கஸம்ஸ்தம் ஸமுத்ராதிமேகஸ்வரூபம் ஜலஸ்தம் ।
ஜலே ஜந்துமத்ஸ்யாதினானாவிபேதம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ஸதா ஶேஷநாகாதிநாகஸ்வரூபம் ஸதா நாகபூஷம் ச லீலாகரம் தை꞉ ।
ஸுராரிஸ்வரூபம் ச தைத்யாதிபூதம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
வரம் பாஶதாரம் ஸதா பக்தபோஷம் மஹாபௌருஷம் மாயினம் ஸிம்ஹஸம்ஸ்தம் ।
சதுர்பாஹுதாரம் ஸதா விக்னநாஶம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
கணேஶம் கணேஶாதிவந்த்யம் ஸுரேஶம் பரம் ஸர்வபூஜ்யம் ஸுபோதாதிகம்யம் ।
மஹாவாக்யவேதாந்தவேத்யம் பரேஶம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
அனந்தாவதாரை꞉ ஸதா பாலயந்தம் ஸ்வதர்மாதிஸம்ஸ்தம் ஜனம் காரயந்தம் ।
ஸுரைர்தைத்யபைர்வந்த்யமேகம் ஸமம் த்வாம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
த்வயா நாஶிதோ(அ)யம் மஹாதைத்யபூப꞉ ஸுஶாந்தேர்தரோ(அ)யம் க்ருதஸ்தேன விஶ்வம் ।
அகண்டப்ரஹர்ஷேண யுக்தம் ச தம் வை நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ந விந்தந்தி யம் வேதவேதஜ்ஞமர்த்யா ந விந்தந்தி யம் ஶாஸ்த்ரஶாஸ்த்ரஜ்ஞபூபா꞉ ।
ந விந்தந்தி யம் யோகயோகீஶகாத்யா நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥
ந வேதா விதுர்யம் ச தேவேந்த்ரமுக்யா ந யோகைர்முனீந்த்ரா வயம் கிம் ஸ்துமஶ்ச ।
ததா(அ)பி ஸ்வபுத்யா ஸ்துதம் வக்ரதுண்டம் நமாம꞉ ஸதா வக்ரதுண்டம் பஜாம꞉ ॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |