ஏகதந்த ஸ்துதி

கணேஶமேகதந்தம் ச ஹேரம்பம் விக்னநாயகம்.
லம்போதரம் ஶூர்பகர்ணம் கஜவக்த்ரம் நமாம்யஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

திரிபுர சுந்தரி அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

கதம்பவனசாரிணீம் முனிகதம்பகாதம்பினீம் நிதம்பஜிதபூதராம் ஸுரநிதம்பினீஸேவிதாம்। நவாம்புருஹலோசநாமபினவாம்புதஶ்யாமலாம் த்ரிலோசனகுடும்பினீம் த்ரிபுரஸுந்தரீமாஶ்ரயே। கதம்பவனவாஸினீம் கனகவல்லகீதாரிணீம் மஹார்ஹமணிஹாரிணீம் முகஸமுல்லஸத்வாருணீம்।

Click here to know more..

நிர்குண மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம்

நிர்குண மானஸ பூஜா ஸ்தோத்திரம்

ஶிஷ்ய உவாச- அகண்டே ஸச்சிதானந்தே நிர்விகல்பைகரூபிணி. ஸ்திதே(அ)த்விதீயபாவே(அ)பி கதம் பூஜா விதீயதே. பூர்ணஸ்யாவாஹனம் குத்ர ஸர்வாதாரஸ்ய சாஸனம். ஸ்வச்சாய பாத்யமர்க்யம் ச ஸ்வச்சஸ்யாசமனம் குத꞉. நிர்மலஸ்ய குத꞉ ஸ்னானம் வாஸோ விஶ்வோதரஸ்ய ச. அகோத்ரஸ்ய த்வவர்ணஸ்ய குதஸ்

Click here to know more..

மஹாலக்ஷ்மியிடம் சிறந்த செல்வம் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

மஹாலக்ஷ்மியிடம் சிறந்த செல்வம் கேட்டு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |