ஏகதந்த ஸ்துதி

கணேஶமேகதந்தம் ச ஹேரம்பம் விக்னநாயகம்.
லம்போதரம் ஶூர்பகர்ணம் கஜவக்த்ரம் நமாம்யஹம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |