விக்னநாயக ஸ்தோத்திரம்

நகஜாநந்தனம் வந்த்யம் நாகயஜ்ஞோபவீதினம்.
வந்தே(அ)ஹம் விக்னநாஶாய நாகானனஸுரம் ஸதா.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.3K

Comments

b2azn
this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Love this platform -Megha Mani

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Ram Ram -Aashish

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |