கணப ஸ்தவம்

பாஶாங்குஶாபயவரான் ததானம் கஞ்ஜஹஸ்தயா.
பத்ன்யாஶ்லிஷ்டம் ரக்ததனும் த்ரிநேத்ரம் கணபம் பஜே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |