கணப ஸ்தவம்

பாஶாங்குஶாபயவரான் ததானம் கஞ்ஜஹஸ்தயா.
பத்ன்யாஶ்லிஷ்டம் ரக்ததனும் த்ரிநேத்ரம் கணபம் பஜே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

துர்கா ப்ரார்த்தனை

துர்கா ப்ரார்த்தனை

ஏதாவந்தம் ஸமயம் ஸர்வாபத்ப்யோ(அ)பி ரக்ஷணம் க்ருத்வா। க்ராமஸ்ய பரமிதானீம் தாடஸ்த்யம் கேன வஹஸி துர்காம்ப। அபராதா பஹுஶ꞉ கலு புத்ராணாம் ப்ரதிபதம் பவந்த்யேவ। கோ வா ஸஹதே லோகே ஸர்வாம்ஸ்தான் மாதரம் விஹாயைகாம்। மா பஜ மா பஜ துர்கே தாடஸ்த்யம் புத்ரகேஷு தீனேஷு। கே வா

Click here to know more..

உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

உமா மகேஸ்வர ஸ்தோத்திரம்

நம꞉ ஶிவாப்யாம் நவயௌவநாப்யாம் பரஸிபராஶ்லிஷ்டவபுர்தராப்யாம்। நகேந்த்ரகன்யாவ்ருஷகேதநாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்। நம꞉ ஶிவாப்யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்யாம் நமஸ்க்ருதாபீஷ்டவரப்ரதாப்யாம்। நாராயணேனார்சிதபாதுகாப்யாம் நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்யாம்। நம꞉ ஶிவாப்யாம் வ்ருஷவா

Click here to know more..

யஜுர்வேதத்திலிருந்து சாந்தி சூக்தம்

யஜுர்வேதத்திலிருந்து சாந்தி சூக்தம்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |