கணநாயக ஸ்தோத்திரம்

81.5K
1.1K

Comments Tamil

rv6st
அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

அறிவு வளமான இணையதளம் -நந்தன் முருகன்

மிக அழகான இணையதளம் 🌸 -அருணா

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

Read more comments

குணக்ராமார்சிதோ நேதா க்ரியதே ஸ்வோ ஜனைரிதி।
கணேஶத்வேன ஶம்ஸந்தம் குணாப்திம் தம் முஹுர்னும꞉॥
ய꞉ ஸ்வல்பமப்யஞ்சதி ஸத்குணோதயம்
மூர்த்னோசிதம் தஸ்ய ஸமர்ஹணம் ஸதாம்।
இத்யாலபன் பாலகலாதரம் ததத்-
ஸ்யாத்பூதயே பாலகலாதரோ மம॥
நேத்ரத்வந்த்வம் ஸாதுனே ஜீவனாய நாலம் தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானநேத்ரம் த்ரியேத।
இத்யக்ஷ்ணா ஸம்ஸூசயன் பாலகேன நாகாஸ்யோ ந꞉ பாது தீவாரிராஶி꞉॥
நேதா விஶாலவிமலப்ரமுதாஶய꞉ ஸன்
ஸ்யாத் ஸர்வதைவ ஸுமுக꞉ ஸ்வஜனே ப்ரவ்ருத்த꞉।
இத்யுத்கிரன் ப்ரமுதிதாஸ்யதயா(அ)ந்தராய-
த்வாந்தாபஹா(அ)ஸ்து ஶரணம் மம கோ(அ)பி பாஸ்வான்॥
ஹஸிதவிபூஷிதவதனோ ஜனோ(அ)ஸ்து ஸகலோ(அ)பி மோதஸம்பத்த்யை।
இதி ரததர்ஶிதஹ்ருதய꞉ ஸ ஏகதந்தோ(அ)ஸ்து மே ஶரணம்॥
லோகாராதனகர்மதிக்கஜ- மஹாமூர்த்தைவ கர்தும் ப்ரபு꞉
க்ராதும் ஸர்வகபீரமானஸமலம் ஸ்யாத்தீர்ககோண꞉ புமான்।
பங்க்யாஸ்யஸ்ய ததா ததாது மதிமான் நீசேஷு சோபேக்ஷண-
மித்யாக்யான் கரிவக்த்ரவக்த்ரி- மருசா(அ)வ்யான்னோ கணேஶோ நிஜான்॥
நேதா ஸமஸ்ய ஶ்ருணுயாதபி கஷ்டவார்தாம்
ரக்ஷன் ஸதா ஸஹ்ருதயோ விபுலஶ்ரவஸ்த்வம்।
இத்யுத்கிரன் ஸ ஶரணம் கஜகர்ணகத்வ-
ஸ்வீகாரவர்யவிதினா(அ)ஸ்து கஜானனோ ந꞉॥
லோக꞉ ஸமோ(அ)பி ஹ்ருதி விப்ரியமன்யதந்தம்
தூஷ்ணீம் ததாத்ப்ரகடயேத்- ஸ்வமஹாஶயத்வம்।
இத்யாதிஶன் துததி ஸோ(அ)ப்யுதராதரேண
லம்போதர꞉ ஸ பகவானவலம்பனம் ஸ்யாத்॥
ராகமயம் ஸ்வாவரணம் ரக்ஷ்யம் ஸர்வை꞉ ஸ்வகீயஹிதகாமை꞉।
இதி ரக்தாம்பரம் த்ருத்யாக்யான் கணபோ ந꞉ க்ருபாநிதி꞉ பாயாத்॥
ஸ்வகமிஹ தவலீகரோதி ஸர்வ꞉ ஸுக்ருதபரைரவதாத- காந்திவித்தை꞉।
இதி ஸிதவஸனத்விஷாம் ப்ரஸாரைர்த்விபவதனோ(அ)வது வேதயன் நிஜான் ந꞉॥
ஆரூடோ ஜனநாயகஸ்ய பதவீம் லோகஸ்ய ஸர்வாபதாம்
நாஶாயாவிரதம் ஹிதாய ச பவேத் ஸக்தோ மனீஷீ ஜன꞉।
இத்யாக்யானபயம் வரஞ்ச கரயோர்லாந்த்யா ஸதோர்முத்ரயா
தீனானுக்ரஹகாதர꞉ ஸ பகவான் விக்னேஶ்வர꞉ பாது ந꞉॥
நேதா நியந்த்ரயிதுமேவ ஸதா(அ)கிலானாம்
பத்தாதரோ பவது ஸேதுபிதாம் கலானாம்।
இத்யந்தராயஸமுதாயஹரோ பவேன்ன꞉
ஸம்ஸூசயன் ஸமுதிதோ(அ)ங்குஶதாரணேன॥
ப்ரேமாஹ்வம் ப்ரதிதகுணம் ப்ரதத்ய பாஶம் மோதந்தாம் வஶமகிலம் ஸமே நயந்த꞉।
இத்யாக்யான் கரகதபாஶரஶ்மினாஸௌ விக்னேஶோ ஜயது ஸமஸ்தகாமபூர꞉॥
ஜன இஹ ஸகல꞉ ப்ரஸாதக꞉ ஸ்யாத் ஸஜனதயா(ஆ)த்ரியதே விஷாதகோ ந।
இதி பிஶுனயதீவ மோதகானாம் க்ரஹவிதினா பத கோ(அ)பி ந꞉ ஶரண்ய꞉॥
யா நார்ய꞉ ஸ்வீயபர்த்ரூன் ஸததமனுரதா꞉ ஸேவயா தோஷயந்தி
பாதிவ்ரத்யப்ரஸாதாதிஹ ஹி தததி தா ருத்திதாம் ஸித்திதாம் ச।
தாரேஶ꞉ ஸ்வேஷு ரக்த꞉ ஸுஸுகமனுபவன் ஸ்யாச்சனா ஹ்ருஷ்டபுஷ்ட꞉
இத்யன்யோன்யஸ்னிஹான꞉ பிபுரது கணபஸ்தத்ப்ரியே சோத்கிரந்த꞉॥
கதாசின்னோ துச்சேஷ்வபி பரிவ்ருடா யாயுரருசிம்
பரம் ஸ்வீகுர்யுஸ்தான் நிஜஜனதயா ஸ்னேஹஸஹிதம்।
இதி வ்யாக்யானாகும் வஹனமுரரீக்ருத்ய விஹ்ருதை꞉
கணாநாமீஶ꞉ ஸ்வானவது ஸததம் விக்னவிஸராத்॥
மாதரி ததோபமாதரி ஸூனுத்வேனைவ வர்ததாம் ஸகல꞉।
இதி கணபோ(அ)வது ஶம்ஸன் கங்காகௌர்யோ꞉ ஸுதத்வஸாம்யேன॥
நேதா ஸ்யாதிஹ ய꞉ புமான் ஸ மதிமான் லோகஸ்ய கல்யாணக்ருத்
கேதச்சேதஸுகாபிவர்தன- விதேர்விக்னான் விநிக்னன் ஸதா।
மர்த்தேதேதி ஸ லோகநாயகனயம் விக்னௌகவித்வம்ஸனை꞉
ஶம்ஸன் ந꞉ ஸுஷமாவிபூஷிததனு꞉ பாயாத்கணாதீஶ்வர꞉॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |