கணராஜ ஸ்தோத்திரம்

ஸுமுகோ மகபுங்முகார்சித꞉ ஸுகவ்ருʼத்த்யை நிகிலார்திஶாந்தயே.
அகிலஶ்ருதிஶீர்ஷவர்ணித꞉ ஸகலாத்ய꞉ ஸ ஸதா(அ)ஸ்து மே ஹ்ருʼதி.
ப்ரணவாக்ருʼதிமஸ்தகே நய꞉ ப்ரணவோ வேதமுகாவஸானயோ꞉.
அயமேவ விபாதி ஸுஸ்புடம்ʼ ஹ்யவதார꞉ ப்ரதம꞉ பரஸ்ய ஸ꞉.
ப்ரதமம்ʼ குணநாயகோ பபௌ த்ரிகுணானாம்ʼ ஸுநியந்த்ரணாய ய꞉.
ஜகதுத்பவபாலனாத்யயேஷ்வஜவிஷ்ண்வீஶஸுரப்ரணோதக꞉.
விதிவிஷ்ணுஹரேந்த்ரதேவதாதிகணானாம்ʼ பரிபாலநாத்விபு꞉.
அபி சேந்த்ரியபுஞ்ஜசாலநாத்கணநாத꞉ ப்ரதிதோ(அ)ர்தத꞉ ஸ்புடம்.
அணிமாமுகஸித்திநாயகா பஜத꞉ ஸாதயதீஷ்டகாமனா꞉.
அபவர்கமபி ப்ரபுர்தியோ நிஜதாஸஸ்ய தமோ விஹ்ருʼத்ய ய꞉.
ஜனனீஜனக꞉ ஸுகப்ரதோ நிகிலாநிஷ்டஹரோ(அ)கிலேஷ்டத꞉.
கணநாயக ஏவ மாமவேத்ரதபாஶாங்குஶமோதகான் ததத்.
ஶரணம்ʼ கருணார்ணவ꞉ ஸ மே ஶரணம்ʼ ரக்ததனுஶ்சதுர்புஜ꞉.
ஶரணம்ʼ பஜகாந்தராயஹா ஶரணம்ʼ மங்கலமூர்திரஸ்து மே.
ஸததம்ʼ கணநாயகம்ʼ பஜே நவனீதாதிககோமலாந்தரம்.
பஜநாத்பவபீதிபஞ்ஜனம்ʼ ஸ்மரணாத்விக்னநிவாரணக்ஷமம்.
அருணாருணவர்ணராஜிதம்ʼ தருணாதித்யஸமப்ரபம்ʼ ப்ரபும்.
வருணாயுதமோதகாவஹம்ʼ கருணாமூர்திமஹம்ʼ ப்ரணௌமி தம்.
க்வ நு மூஷகவாஹனம்ʼ ப்ரபும்ʼ ம்ருʼகயே த்வஜ்ஞதமோ(அ)வனீதலே.
விபுதாஸ்து பிதாமஹாதயஸ்த்ரிஷு லோகேஷ்வபி யம்ʼ ந லேபிரே.
ஶரணாகதபாலனோத்ஸுகம்ʼ பரமானந்தமஜம்ʼ கணேஶ்வரம்.
வரதானபடும்ʼ க்ருʼபாநிதிம்ʼ ஹ்ருʼதயாப்ஜே நிததாமி ஸர்வதா.
ஸுமுகே விமுகே ஸதி ப்ரபௌ ந மஹேந்த்ராதபி ரக்ஷணம்ʼ கதா.
த்வயி ஹஸ்திமுகே ப்ரஸன்னதா(அ)பிமுகேனாபி யமாத்பயம்ʼ பவேத்.
ஸுதராம்ʼ ஹி ஜடோ(அ)பி பண்டித꞉ கலு மூகோ(அ)ப்யதிவாக்பதிர்பவேத்.
கணராஜதயார்த்ரவீக்ஷணாதபி சாஜ்ஞ꞉ ஸகலஜ்ஞாதாமியாத்.
அம்ருʼதம்ʼ து விஷம்ʼ விஷம்ʼ ஸுதா பரமாணுஸ்து நகோ நகோ(அ)ப்யணு꞉.
குலிஶம்ʼ து த்ருʼணம்ʼ த்ருʼணம்ʼ பவிர்கணநாதாஶு தவேச்சயா பவேத்.
கதோ(அ)ஸி விபோ விஹாய மாம்ʼ நனு ஸர்வஜ்ஞ ந வேத்ஸி மாம்ʼ கதம்.
கிமு பஶ்யஸி விஶ்வத்ருʼங் ந மாம்ʼ ந தயா கிமபி தே தயாநிதே .
அயி தீனதயாஸரித்பதே மயி நைஷ்டுர்யமிதம்ʼ குத꞉ க்ருʼதம்.
நிஜபக்திஸுதாலவோ(அ)பி யன்ன ஹி தத்தோ ஜனிம்ருʼத்யுமோசக꞉.
நிதராம்ʼ விஷயோபபோகத꞉ க்ஷபிதம்ʼ த்வாயுரமூல்யமேனஸா.
அஹஹாஜ்ஞதமஸ்ய ஸாஹஸம்ʼ ஸஹனீயம்ʼ க்ருʼபயா த்வயா விபோ.
பகவன்னஹி தாரகஸ்ய தே வத மந்த்ரஸ்ய ஜப꞉ க்ருʼதஸ்ததா.
ந கதைகதியாபி சிந்தனம்ʼ தவ மூர்தேஸ்து மயாதிபாப்மனா.
பஜனம்ʼ ந க்ருʼதம்ʼ ஸமர்சனம்ʼ தவ நாமஸ்மரணம்ʼ ந தர்ஶனம்.
ஹவனம்ʼ ப்ரியமோதகார்பணம்ʼ நவதூர்வா ந ஸமர்பிதா மயா.
நச ஸாதுஸமாகம꞉ க்ருʼதஸ்தவ பக்தாஶ்ச மயா ந ஸத்க்ருʼதா꞉.
த்விஜபோஜனமப்யகாரி நோ வத தௌராத்ம்யமிதம்ʼ க்ஷமஸ்வ மே.
ந விதிம்ʼ தவ ஸேவனஸ்ய வா நச ஜானே ஸ்தவனம்ʼ மனும்ʼ ததா.
கரயுக்மஶிர꞉ஸுயோஜனம்ʼ தவ பூயாத்கணநாதபூஜனம்.
அத கா கணநாத மே கதிர்னஹி ஜானே பதிதஸ்ய பாவினீ.
இதி தப்ததனும்ʼ ஸதா(அ)வ மாமனுகம்பார்த்ரகடாக்ஷவீக்ஷணை꞉.
இஹ தண்டதரஸ்ய ஸங்கமே(அ)கிலதைர்யச்யவனே பயங்கரே.
அவிதா கணராஜ கோ நு மாம்ʼ தனுபாதாவஸரே த்வயா வினா.
வத கம்ʼ பவதோ(அ)ன்யமிஷ்டதாச்சரணம்ʼ யாமி தயாதநாத்ருʼதே.
அவனாய பவாக்னிபர்ஜிதோ கதிஹீன꞉ ஸுகலேஶவர்ஜித꞉.
ஶ்ருதிம்ருʼக்யபதஸ்ய சிந்தனம்ʼ கிமு வாசோ(அ)விஷயஸ்ய ஸம்ʼஸ்துதிம்.
கிமு பூஜனமப்யனாக்ருʼதேரஸமர்தோ ரசயாமி தேவதே.
கிமு மத்விகலாத்ஸ்வஸேவனம்ʼ கிமு ரங்காதுபசாரவைபவம்.
ஜடவாங்மதிதோ நிஜஸ்துதிம்ʼ கணநாதேச்சஸி வா தயாநிதே.
அதுனாபி ச கிம்ʼ தயா ந தே மம பாபாதிஶயாதிதீஶ சேத்.
ஹ்ருʼதயே நவனீதகோமலே ந ஹி காடின்யநிவேஶஸம்பவ꞉.
வ்யஸனார்திதஸேவகஸ்ய மே ப்ரணதஸ்யாஶு கணேஶ பாதயோ꞉.
அபயப்ரதஹஸ்தபங்கஜம்ʼ க்ருʼபயா மூர்த்னி குருஷ்வ தாவகம்.
ஜனனீதனயஸ்ய த்ருʼக்பதம்ʼ முஹுரேதி ப்ரஸபம்ʼ தயார்த்ரதீ꞉.
மம த்ருʼக்விஷயஸ்ததைவ போ கணநாதாஶு பவனுகம்பயா.
கஜராஜமுகாய தே நமோ ம்ருʼகராஜோத்தமவாஹனாய தே.
த்விஜராஜகலாப்ருʼதே நமோ கணராஜாய ஸதா நமோ(அ)ஸ்து தே.
கணநாத கணேஶ விக்னராட் ஶிவஸூனோ ஜகதேகஸத்குரோ.
ஸுரமானுஷகீதமத்யஶ꞉ ப்ரணதம்ʼ மாமவ ஸம்ʼஸ்ருʼதேர்பயாத்.
ஜய ஸித்திபதே மஹாமதே ஜய புத்தீஶ ஜடார்தஸத்கதே.
ஜய யோகிஸமூஹஸத்குரோ ஜய ஸேவாரத கல்பனாதரோ.
தனுவாக் ஹ்ருʼதயைரஸச்ச ஸத்யதனஸ்தாத்ரிதயே க்ருʼதம்ʼ மயா.
ஜகதீஶ கரிஷ்யமாணமப்யகிலம்ʼ கர்ம கணேஶ தே(அ)ர்பிதம்.
இதி க்ருʼஷ்ணமுகோத்கதம்ʼ ஸ்தவம்ʼ கணராஜஸ்ய புர꞉ படேன்னர꞉.
ஸகலாதிவிவர்ஜிதோ பவேத்ஸுததாராதிஸுகீ ஸ முக்திபாக்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |