ருணஹர கணேச ஸ்தோத்திரம்

ௐ ஸிந்தூரவர்ணம் த்விபுஜம் கணேஶம்
லம்போதரம் பத்மதலே நிவிஷ்டம்.
ப்ரஹ்மாதிதேவை꞉ பரிஸேவ்யமானம்
ஸித்தைர்யுதம் தம் ப்ரணமாமி தேவம்..
ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ ப்ரஹ்மணா ஸம்யக் பூஜித꞉ பலஸித்தயே.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
த்ரிபுரஸ்ய வதாத் பூர்வம் ஶம்புனா ஸம்யகர்சித꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
ஹிரண்யகஶ்யப்வாதீனாம் வதார்தே விஷ்ணுனார்சித꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
மஹிஷஸ்ய வதே தேவ்யா கணநாத꞉ ப்ரபூஜித꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
தாரகஸ்ய வதாத்பூர்வம் குமாரேண ப்ரபூஜித꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
பாஸ்கரேண கணேஶோ ஹி பூஜிதஶ்சவிஸித்தயே.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
ஶஶினா காந்திவ்ருத்த்யர்தம் பூஜிதோ கணநாயக꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
பாலனாய ச தபஸாம் விஶ்வாமித்ரேண பூஜித꞉.
ஸதைவ பார்வதீபுத்ரோ ருணநாஶம் கரோது மே..
இதம் ருணஹரஸ்தோத்ரம் தீவ்ரதாரித்ர்யநாஶனம்.
ஏகவாரம் படேந்நித்யம் வர்ஷமேகம் ஸமாஹித꞉.
தாரித்ர்யம் தாருணம் த்யக்த்வா குபேரஸமதாம் வ்ரஜேத்..
ௐ கணேஶ ருணம் சிந்தி வரேண்யம் ஹும் நம꞉ பட் .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |