கணேச மங்கல மாலிகா ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரீகண்டப்ரேமபுத்ராய கௌரீவாமாங்கவாஸினே.
த்வாத்ரிம்ʼஶத்ரூபயுக்தாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ஆதிபூஜ்யாய தேவாய தந்தமோதகதாரிணே.
வல்லபாப்ராணகாந்தாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
லம்போதராய ஶாந்தாய சந்த்ரகர்வாபஹாரிணே.
கஜானனாய ப்ரபவே ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
பஞ்சஹஸ்தாய வந்த்யாய பாஶாங்குஶதராய ச.
ஶ்ரீமதே கஜகர்ணாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
த்வைமாதுராய பாலாய ஹேரம்பாய மஹாத்மனே.
விகடாயாகுவாஹாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ப்ருʼஶ்நிஶ்ருʼங்காயாஜிதாய க்ஷிப்ராபீஷ்டார்ததாயினே.
ஸித்திபுத்திப்ரமோதாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
விலம்பியஜ்ஞஸூத்ராய ஸர்வவிக்னநிவாரிணே.
தூர்வாதலஸுபூஜ்யாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
மஹாகாயாய பீமாய மஹாஸேநாக்ரஜன்மனே.
த்ரிபுராரிவரோத்தாத்ரே ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ஸிந்தூரரம்யவர்ணாய நாகபத்தோதராய ச.
ஆமோதாய ப்ரமோதாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
விக்னகர்த்ரே துர்முகாய விக்னஹர்த்ரே ஶிவாத்மனே.
ஸுமுகாயைகதந்தாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ஸமஸ்தகணநாதாய விஷ்ணவே தூமகேதவே.
த்ர்யக்ஷாய பாலசந்த்ராய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
சதுர்தீஶாய மாந்யாய ஸர்வவித்யாப்ரதாயினே.
வக்ரதுண்டாய குப்ஜாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
துண்டினே கபிலாக்யாய ஶ்ரேஷ்டாய ருʼணஹாரிணே.
உத்தண்டோத்தண்டரூபாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
கஷ்டஹர்த்ரே த்விதேஹாய பக்தேஷ்டஜயதாயினே.
விநாயகாய விபவே ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ஸச்சிதானந்தரூபாய நிர்குணாய குணாத்மனே.
வடவே லோககுரவே ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.
ஶ்ரீசாமுண்டாஸுபுத்ராய ப்ரஸன்னவதனாய ச.
ஶ்ரீராஜராஜஸேவ்யாய ஶ்ரீகணேஶாய மங்கலம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |