கணநாயக அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

 

Gananayaka Ashtakam

 

ஏகதந்தம்ʼ மஹாகாயம்ʼ தப்தகாஞ்சனஸன்னிபம்.
லம்போதரம்ʼ விஶாலாக்ஷம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
மௌஞ்ஜீக்ருʼஷ்ணாஜினதரம்ʼ நாகயஜ்ஞோபவீதினம்.
பாலேந்துஸுகலாமௌலிம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
அம்பிகாஹ்ருʼதயானந்தம்ʼ மாத்ருʼபி꞉ பரிவேஷ்டிதம்.
பக்திப்ரியம்ʼ மதோன்மத்தம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
சித்ரரத்னவிசித்ராங்கம்ʼ சித்ரமாலாவிபூஷிதம்.
சித்ரரூபதரம்ʼ தேவம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
கஜவக்த்ரம்ʼ ஸுரஶ்ரேஷ்டம்ʼ கர்ணசாமரபூஷிதம்.
பாஶாங்குஶதரம்ʼ தேவம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
மூஷகோத்தமமாருஹ்ய தேவாஸுரமஹாஹவே.
யோத்துகாமம்ʼ மஹாவீர்யம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
யக்ஷகிந்நரகந்தர்வஸித்தவித்யாதரை꞉ ஸதா.
ஸ்தூயமானம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
ஸர்வவிக்னஹரம்ʼ தேவம்ʼ ஸர்வவிக்னவிவர்ஜிதம்.
ஸர்வஸித்திப்ரதாதாரம்ʼ வந்தே(அ)ஹம்ʼ கணநாயகம்.
கணாஷ்டகமிதம்ʼ புண்யம்ʼ ய꞉ படேத் ஸததம்ʼ நர꞉.
ஸித்த்யந்தி ஸர்வகார்யாணி வித்யாவான் தனவான் பவேத்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |