சங்கட நாசன கணபதி ஸ்தோத்திரம்

 

Sankata Nashana Ganesha Stotram

ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம்ʼ கௌ³ரீபுத்ரம்ʼ விநாயகம்।
ப⁴க்தாவாஸம்ʼ ஸ்மரேந்நித்ய-
மாயு:காமார்த²ஸித்³த⁴யே।
ப்ரத²மம்ʼ வக்ரதுண்ட³ம்ʼ ச ஏகத³ந்தம்ʼ த்³விதீயகம்।
த்ருʼதீயம்ʼ க்ருʼஷ்ணபிங்க³கா³க்ஷம்ʼ க³ஜவக்த்ரம்ʼ சதுர்த²கம்।
லம்போ³த³ரம்ʼ பஞ்சமம்ʼ ச ஷஷ்ட²ம்ʼ விகடமேவ ச।
ஸப்தமம்ʼ விக்⁴னராஜம்ʼ ச தூ⁴ம்ரவர்ணம்ʼ ததா²ஷ்டமம்।
நவமம்ʼ பா⁴லசந்த்³ரம்ʼ ச த³ஶமம்ʼ து விநாயகம்।
ஏகாத³ஶம்ʼ க³ணபதிம்ʼ த்³வாத³ஶம்ʼ து க³ஜானனம்।
த்³வாத³ஶைதானி நாமானி த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ ய: படே²ன்னர:।
ந ச விக்⁴னப⁴யம்ʼ தஸ்ய ஸர்வஸித்³தி⁴கரம்ʼ பரம்।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம்ʼ த⁴னார்தீ² லப⁴தே த⁴னம்।
புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரான் மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே க³திம்।
ஜபேத்³க³ணபதிஸ்தோத்ரம்ʼ ஷட்³பி⁴ர்மாஸை: ப²லம்ʼ லபே⁴த்।
ஸம்ʼவத்ஸரேண ஸித்³தி⁴ம்ʼ ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ʼஶய:।
அஷ்டப்⁴யோ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஶ்ச லிகி²த்வா ய: ஸமர்பயேத்।
தஸ்ய வித்³யா ப⁴வேத்ஸர்வா க³ணேஶஸ்ய ப்ரஸாத³த:।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

கங்கா ஸ்தோத்திரம்

கங்கா ஸ்தோத்திரம்

தேவி ஸுரேஶ்வரி பகவதி கங்கே த்ரிபுவனதாரிணி தரலதரங்கே। ஶங்கரமௌலிநிவாஸினி விமலே மம மதிராஸ்தாம் தவ பதகமலே। பாகீரதிஸுகதாயினி மாத꞉ தவ ஜலமஹிமா நிகமே க்யாத꞉। நாஹம் ஜானே தவ மஹிமானம் த்ராஹி க்ருபாமயி மாமஜ்ஞானம்।

Click here to know more..

ஸித்தி விநாயக ஸ்தோத்திரம்

ஸித்தி விநாயக ஸ்தோத்திரம்

விக்னேஶ விக்னசயகண்டனநாமதேய ஶ்ரீஶங்கராத்மஜ ஸுராதிபவந்த்யபாத। துர்காமஹாவ்ரதபலாகிலமங்கலாத்மன் விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த்வம்। ஸத்பத்மராகமணிவர்ணஶரீரகாந்தி꞉ ஶ்ரீஸித்திபுத்திபரிசர்சிதகுங்குமஶ்ரீ꞉। தக்ஷஸ்தனே வலியிதாதிமனோஜ்ஞஶுண்டோ விக்னம் மமாபஹர ஸித்திவிநாயக த

Click here to know more..

உத்பாதநாசன ஸ்தோத்ரம்

உத்பாதநாசன ஸ்தோத்ரம்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |