கணபதி அபராத க்‌ஷமாபன ஸ்தோத்திரம்

க்ருதா நைவ பூஜா மயா பக்த்யபாவாத்
ப்ரபோ மந்திரம் நைவ த்ருஷ்டம் தவைகம்|
க்ஷமாஶீல காருண்யபூர்ண ப்ரஸீத
ஸமஸ்தாபராதம் க்ஷமஸ்வைகதந்த|
ந பாத்யம் ப்ரதத்தம் ந சார்க்யம் ப்ரதத்தம்
ந வா புஷ்பமேகம் பலம் நைவ தத்தம்|
கஜேஶான ஶம்போஸ்தனூஜ ப்ரஸீத
ஸமஸ்தாபராதம் க்ஷமஸ்வைகதந்த|
ந வா மோதகம் லட்டுகம் பாயஸம் வா
ந ஶுத்தோதகம் தே(அ)ர்பிதம் ஜாது பக்த்யா|
ஸுர த்வம் பராஶக்திபுத்ர ப்ரஸீத
ஸமஸ்தாபராதம் க்ஷமஸ்வைகதந்த|
ந யாக꞉ க்ருதோ நோபவாஸஶ்சதுர்த்யாம்
ந வா தர்பனார்தம் ஜலம் சார்பிதம் தே|
விபோ ஶாஶ்வத ஶ்ரேஷ்டதேவ ப்ரஸீத
ஸமஸ்தாபராதம் க்ஷமஸ்வைகதந்த|
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ விக்னராஜ
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ லோகநாத|
ப்ரஸீத ப்ரஸீத ப்ரபோ தேவமுக்ய
ஸமஸ்தாபராதம் க்ஷமஸ்வைகதந்த|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |