கணபதி பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

கணேஶமஜராமரம் ப்ரகரதீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரம் ஸுரம்
ப்ருஹத்தனுமநாமயம் விவிதலோகராஜம் பரம்.
ஶிவஸ்ய ஸுதஸத்தமம் விகடவக்ரதுண்டம் ப்ருஶம்
பஜே(அ)ன்வஹமஹம் ப்ரபும் கணனுதம் ஜகந்நாயகம்.
குமாரகுருமன்னதம் நனு க்ருபாஸுவர்ஷாம்புதம்
விநாயகமகல்மஷம் ஸுரஜனா(ஆ)நதாங்க்ரித்வயம்.
ஸுரப்ரமதகாரணம் புதவரம் ச பீமம் ப்ருஶம்
பஜே(அ)ன்வஹமஹம் ப்ரபும் கணனுதம் ஜகந்நாயகம்.
கணாதிபதிமவ்யயம் ஸ்மிதமுகம் ஜயந்தம் வரம்
விசித்ரஸுமமாலினம் ஜலதராபநாதம் ப்ரியம்.
மஹோத்கடமபீப்ரதம் ஸுமுகமேகதந்தம் ப்ருஶம்
பஜே(அ)ன்வஹமஹம் ப்ரபும் கணனுதம் ஜகந்நாயகம்.
ஜகத்த்ரிதயஸம்மதம் புவனபூதபம் ஸர்வதம்
ஸரோஜகுஸுமாஸனம் வினதபக்தமுக்திப்ரதம்.
விபாவஸுஸமப்ரபம் விமலவக்ரதுண்டம் ப்ருஶம்
பஜே(அ)ன்வஹமஹம் ப்ரபும் கணனுதம் ஜகந்நாயகம்.
ஸுவாஞ்சிதபலரப்ரதம் ஹ்யனுபமம் ஸுராதாரகம்
ஜகஜ்ஜயினமேகலம் மதுரமோதகஶ்ரீகரம்.
விஶாலஸுபுஜாந்தரம் விமலவக்ரதுண்டம் ப்ருஶம்
பஜே(அ)ன்வஹமஹம் ப்ரபும் கணனுதம் ஜகந்நாயகம்.
கணேஶனதிபஞ்சகம் ஸரஸகாவ்யஶிக்ஷாயுதம்
லபேத ஸ து ய꞉ ஸதா த்விஹ படேன்னரோ பக்திமான்.
க்ருபாம் மதிமு முக்திதாம் தனயஶ꞉ஸுகாஶாதிகம்
கணேஶக்ருபயா கலௌ நனு பவே ஸபோகாம்ருதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |