கணபதி மங்களாஷ்டகம்

கஜானனாய காங்கேயஸஹஜாய ஸதாத்மனே.
கௌரீப்ரியதனூஜாய கணேஶாயாஸ்து மங்கலம்.
நாகயஜ்ஞோபவீதாய நதவிக்னவிநாஶினே.
நந்த்யாதிகணநாதாய நாயகாயாஸ்து மங்கலம்.
இபவக்த்ராய சேந்த்ராதிவந்திதாய சிதாத்மனே.
ஈஶானப்ரேமபாத்ராய நாயகாயாஸ்து மங்கலம்.
ஸுமுகாய ஸுஶுண்டாக்ரோக்ஷிப்தாம்ருʼதகடாய ச.
ஸுரவ்ருʼந்தநிஷேவ்யாய சேஷ்டதாயாஸ்து மங்கலம்.
சதுர்புஜாய சந்த்ரார்தவிலஸன்மஸ்தகாய ச.
சரணாவனதானர்ததாரணாயாஸ்து மங்கலம்.
வக்ரதுண்டாய வடவே வந்யாய வரதாய ச.
விரூபாக்ஷஸுதாயாஸ்து விக்னநாஶாய மங்கலம்.
ப்ரமோதமோதரூபாய ஸித்திவிஜ்ஞானரூபிணே.
ப்ரக்ருʼஷ்டபாபநாஶாய பலதாயாஸ்து மங்கலம்.
மங்கலம்ʼ கணநாதாய மங்கலம்ʼ ஹரஸூனவே.
மங்கலம்ʼ விக்னராஜாய விகஹர்த்ரேஸ்து மங்கலம்.
ஶ்லோகாஷ்டகமிதம்ʼ புண்யம்ʼ மங்கலப்ரதமாதராத்.
படிதவ்யம்ʼ ப்ரயத்னேன ஸர்வவிக்னநிவ்ருʼத்தயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |