கஜானன ஸ்தோத்திரம்

கணேஶ ஹேரம்ப கஜானனேதி
மஹோதர ஸ்வானுபவப்ரகாஶின்।
வரிஷ்ட ஸித்திப்ரிய புத்திநாத
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
அனேகவிக்னாந்தக வக்ரதுண்ட
ஸ்வஸஞ்ஜ்ஞவாஸிம்ஶ்ச சதுர்புஜேதி।
கவீஶ தேவாந்தகநாஶகாரின்
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
மஹேஶஸூனோ கஜதைத்யஶத்ரோ
வரேண்யஸூனோ விகட த்ரிநேத்ர।
பரேஶ ப்ருத்வீதர ஏகதந்த
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
ப்ரமோத மேதேதி நராந்தகாரே
ஷடூர்மிஹந்தர்கஜகர்ண டுண்டே।
த்வந்த்வாக்நிஸிந்தோ ஸ்திரபாவகாரின்
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
விநாயக ஜ்ஞானவிகாதஶத்ரோ
பராஶரஸ்யாத்மஜ விஷ்ணுபுத்ர।
அநாதிபூஜ்யாகுக ஸர்வபூஜ்ய
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
வைரிஞ்ச்ய லம்போதர தூம்ரவர்ண
மயூரபாலேதி மயூரவாஹின்।
ஸுராஸுரை꞉ ஸேவிதபாதபத்ம
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
கரின் மஹாகுத்வஜ ஶூர்பகர்ண
ஶிவாஜ ஸிம்ஹஸ்த அனந்தவாஹ।
ஜயௌக விக்னேஶ்வர ஶேஷநாபே
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
அணோரணீயோ மஹதோ மஹீயோ
ரவீஶ யோகேஶஜ ஜ்யேஷ்டராஜ।
நிதீஶ மந்த்ரேஶ ச ஶேஷபுத்ர
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
வரப்ரதாதரதிதேஶ்ச ஸூனோ
பராத்பர ஜ்ஞானத தாரக்த்ர।
குஹாக்ரஜ ப்ரஹ்மப பார்ஶ்வபுத்ர
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
ஸிந்தோஶ்ச ஶத்ரோ பரஶுப்ரபாணே
ஶமீஶபுஷ்பப்ரிய விக்னஹாரின்।
தூர்வாங்குரைரர்சித தேவதேவ
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
திய꞉ ப்ரதாதஶ்ச ஶமீப்ரியேதி
ஸுஸித்திதாதஶ்ச ஸுஶாந்திதாத꞉।
அமேயமாயாமிதவிக்ரமேதி
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
த்விதாசதுர்தீப்ரிய கஶ்யபார்ச்ய
தனப்ரத ஜ்ஞானப்ரதப்ரகாஶ।
சிந்தாமணே சித்தவிஹாரகாரின்
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
யமஸ்ய ஶத்ரோ அபிமானஶத்ரோ
விதூத்பவாரே கபிலஸ்ய ஸூனோ।
விதேஹ ஸ்வானந்த அயோகயோக
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
கணஸ்ய ஶத்ரோ கமலஸ்ய ஶத்ரோ
ஸமஸ்தபாவஜ்ஞ ச பாலசந்த்ர।
அநாதிமத்யாந்த பயப்ரதாரின்
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।
விபோ ஜகத்ரூப கணேஶ பூமன்
புஷ்டே꞉ பதே ஆகுகதே(அ)திபோத।
கர்தஶ்ச பாலஶ்ச து ஸம்ஹரேதி
வதந்தமேவம் த்யஜத ப்ரபீதா꞉।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |