ஏகதன்த கனேச ஸ்தோத்திரம்

க்ருʼத்ஸமத உவாச -
மதாஸுர꞉ ப்ரணம்யாதௌ பரஶும்ʼ யமஸன்னிபம் .
துஷ்டாவ விவிதைர்வாக்யை꞉ ஶஸ்த்ரம்ʼ ப்ரஹ்மமயம்ʼ பயாத் ..1..

மதாஸுர உவாச -
நமஸ்தே ஶஸ்த்ரராஜாய நமஸ்தே பரஶோ மஹன் .
தேஜ꞉புஞ்ஜமயாயைவ காலகாலாய தே நம꞉ ..2..

ஏகதந்தஸ்ய யத்வீர்யம்ʼ ஸ்வதர்மஸ்தாபனாத்மகம் .
த்வமேவ நாத்ர ஸந்தேஹோ ரக்ஷ மாம்ʼ ஶரணாகதம் ..3..

அதஸ்த்வாம்ʼ ப்ரணமாம்யேவ ஜ்யோதீரூபம்ʼ மஹாத்புதம் .
ரக்ஷ மாம்ʼ பயபீதம்ʼ வை ஶரணாகதவத்ஸல ..4..

காலரூபஸ்த்வமேவேஹ மஹாப்ரலயஸூசக꞉ .
க꞉ ஸமர்தஶ்ச தே வேகஸஹனே தேஹதாரக꞉ ..5..

நமஸ்தே ஏகதந்தாய மாயாமாயிகரூபிணே .
ஸதா ப்ரஹ்மமயாயைவ கணேஶாய நமோ நம꞉ ..6..

மூஷகாரூடரூபாய மூஷகத்வஜினே நம꞉ .
ஸர்வத்ர ஸம்ʼஸ்திதாயைவ பந்தஹீனாய தே நம꞉ ..7..

சதுர்பாஹுதராயைவ லம்போதர ஸுரூபிணே .
நாபிஶேஷாய வை துப்யம்ʼ ஹேரம்பாய நமோ நம꞉ ..8..

சிந்தாமணிதராயைவ சித்தஸ்தாய கஜானன .
நாநாபூஷணயுக்தாய கணாதிபதயே நம꞉ ..9..

அனந்தவிபவாயைவானந்தமாயாப்ரசாலக! .
பக்தானந்தப்ரதாத்ரே தே விக்னேஶாய நமோ நம꞉ ..10..

யோகினாம்ʼ யோகதாத்ரே தே யோகானாம்ʼ பதயே நம꞉ .
யோகாகாரஸ்வரூபாய ஹ்யேகதந்தப்ரதாரிணே ..11..

மாயாகாரம்ʼ ஶரீரம்ʼ தே ஏகஶப்த꞉ ப்ரகத்யதே .
தந்த꞉ ஸத்தாமயஸ்தத்ர மஸ்தகஸ்தே நமோ நம꞉ ..12..

மாயாஸத்தாவிஹீனஸ்த்வம்ʼ தயோர்யோகதரஸ்ததா .
கஸ்த்வாம்ʼ ஸ்தோதும்ʼ ஸமர்த꞉ ஸ்யாததஸ்தே வை நமோ நம꞉ ..13..

ஶரணாகதபாலாய ஶரணாகதவத்ஸல .
புன꞉ புன꞉ ஸித்திபுத்திபதே துப்யம்ʼ நமோ நம꞉ ..14..

ரக்ஷ மாமேகதந்தஸ்த்வம்ʼ ஶரணாகதமஞ்ஜஸா .
பக்தம்ʼ பாவேன ஸம்ப்ராப்தம்ʼ ஸம்ʼஸாராத்தாரயஸ்வ ச ..15..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |