விக்னராஜ ஸ்தோத்திரம்

கபில உவாச -
நமஸ்தே விக்னராஜாய பக்தானாம் விக்னஹாரிணே।
அபக்தானாம் விஶேஷேண விக்னகர்த்ரே நமோ நம꞉॥
ஆகாஶாய ச பூதானாம் மனஸே சாமரேஷு தே।
புத்த்யைரிந்த்ரியவர்கேஷு விவிதாய நமோ நம꞉॥
தேஹானாம் பிந்துரூபாய மோஹரூபாய தேஹினாம்।
தயோரபேதபாவேஷு போதாய தே நமோ நம꞉॥
ஸாங்க்யாய வை விதேஹானாம் ஸம்யோகானாம் நிஜாத்மனே।
சதுர்ணாம் பஞ்சமாயைவ ஸர்வத்ர தே நமோ நம꞉॥
நாமரூபாத்மகானாம் வை ஶக்திரூபாய தே நம꞉।
ஆத்மனாம் ரவயே துப்யம் ஹேரம்பாய நமோ நம꞉॥
ஆனந்தானாம் மஹாவிஷ்ணுரூபாய நேதிதாரிணாம்।
ஶங்கராய ச ஸர்வேஷாம் ஸம்யோகே கணபாய தே॥
கர்மணாம் கர்மயோகாய ஜ்ஞானயோகாய ஜானதாம்।
ஸமேஷு ஸமரூபாய லம்போதர நமோ(அ)ஸ்து தே॥
ஸ்வாதீனானாம் கணாத்யக்ஷ ஸஹஜாய நமோ நம꞉।
தேஷாமபேதபாவேஷு ஸ்வானந்தாய ச தே நம꞉॥
நிர்மாயிகஸ்வரூபாணாமயோகாய நமோ நம꞉।
யோகானாம் யோகரூபாய கணேஶாய நமோ நம꞉॥
ஶாந்தியோகப்ரதாத்ரே தே ஶாந்தியோகமயாய ச।
கிம் ஸ்தௌமி தத்ர தேவேஶ அதஸ்த்வாம் ப்ரணமாம்யஹம்॥
ததஸ்த்வம் கணநாதோ வை ஜகாத பக்தமுத்தமம்।
ஹர்ஷேண மஹதா யுக்தோ ஹர்ஷயன் முநிஸத்தம॥
ஶ்ரீகணேஶ உவாச -
த்வயா க்ருதம் மதீயம் யத் ஸ்தோத்ரம் யோகப்ரதம் பவேத்।
தர்மார்தகாமமோக்ஷாணாம் தாயகம் ப்ரபவிஷ்யதி॥
வரம் வரய மத்தஸ்த்வம் தாஸ்யாமி பக்தியந்த்ரித꞉।
த்வத்ஸமோ ந பவேத்தாத தத்வஜ்ஞானப்ரகாஶக꞉॥
தஸ்ய தத்வசனம் ஶ்ருத்வா கபிலஸ்தமுவாச ஹ।
த்வதீயாமசலாம் பக்திம் தேஹி விக்னேஶ மே பராம்॥
த்வதீயபூஷணம் தைத்யோ ஹ்ருத்வா ஸத்யோ ஜகாம ஹ।
ததஶ்சிந்தாமணிம் நாத தம் ஜித்வா மணிமானய॥
யதா(அ)ஹம் த்வாம் ஸ்மரிஷ்யாமி ததா(ஆ)த்மானம் ப்ரதர்ஶய।
ஏததேவ வரம் பூர்ணம் தேஹி நாத நமோ(அ)ஸ்து தே॥
க்ருத்ஸமத உவாச -
தஸ்ய தத்வசனம் ஶ்ருத்வா ஹர்ஷயுக்தோ கஜானன꞉।
உவாச தம் மஹாபக்தம் ப்ரேமயுக்தம் விஶேஷத꞉॥
த்வயா யத் ப்ரார்திதம் விஷ்ணோ தத்ஸர்வம் ப்ரபவிஷ்யதி।
தவ புத்ரோ பவிஷ்யாமி கணாஸுரவதாய ச॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |