கணேச மஞ்ஜரி ஸ்தோத்திரம்

ஸத்குருகஜாஸ்யவாணீசரணயுகாம்போருஹேஷு மத்த்ருʼதயம் .
ஸததம்ʼ த்விரேபலீலாம்ʼ கருணாமகரந்தலிப்ஸயா தனுதாம் ..

கல்யாணம்ʼ ந꞉ க்ரியாஸு꞉ கடதடவிகலத்தானநீரப்ரவாஹோ-
ந்மாத்யத்ப்ருʼங்காரவாராவிதநிகிலஜகன்மண்டலஸ்யேஶஸூனோ꞉ .
ப்ரத்யூஹத்வாந்தராஶிப்ரமதனஶுசிகாலீனமத்யாஹ்னபானோ꞉
வாமாஶ்லிஷ்டப்ரியஸ்ய ப்ரணததுரிதஹ்ருʼத்தந்தின꞉ ஸத்கடாக்ஷா꞉ ..

ஸிந்தூரபந்துரமுகம்ʼ ஸிந்துரமாத்யம்ʼ நமாமி ஶிரஸா(அ)ஹம் .
வ்ருʼந்தாரகமுநிவ்ருʼந்தக ஸம்ʼ ஸேவ்யம்ʼ விக்னஶைலதம்போலிம் ..

ஆதோரணா அம்ʼங்குஶமேத்ய ஹஸ்தே கஜம்ʼ விஶிக்ஷந்த இதி ப்ரதா(அ)ஸ்தி .
பஞ்சாஸ்யஸூனுர்கஜ ஏவ ஹஸ்தே த்ருʼத்வா(அ)ங்குஶம்ʼ பாதி விசித்ரமேதத் ..

லோகே ஹஸ்ததலே ஸமேத்ய ஹி ஸ்ருʼணிம்ʼ ஶிக்ஷந்த ஆதோரணா꞉
ஸ்தம்பக்ரீடமிதி ப்ரதா(அ)கிலஜனை꞉ ஸம்ʼஶ்ரூயதே த்ருʼஶ்யதே .
த்ருʼத்வா ஸ்வீயஶயே(அ)ங்குஶம்ʼ மதவிஹீனோ(அ)யம்ʼ நிராதோரண꞉
சித்ரம்ʼ பஶ்யத ராஜதீஹ விபுதா꞉ பஞ்சாஸ்யஸூனுர்கஜ꞉ ..

ககபபூஜிதஸச்சரணாம்புஜம்ʼ ககபஶாத்ரவவேஷ்டிததுந்தகம் .
கவனஸித்த்யபிலாஷ்யஹமாஶ்ரயே கவநதீக்ஷிதமாதிகஜானனம் ..

ககனசாரிபிரஞ்சிதபாதுகம்ʼ கரத்ருʼதாங்குஶபாஶஸுமோதகம் .
ஜிதபதங்கருசிம்ʼ ஶிவயோர்முதம்ʼ தததமாதிகஜானனமாஶ்ரயே ..

நாகானனஸ்ய ஜடரே நிபத்தோ(அ)யம்ʼ விராஜதே .
விநிர்கதோ யதா நாகோ நாப்யதோபுவநாத்பஹி꞉ ..

ப்ரலம்பாரிமுகஸ்துத்யம்ʼ ஜகதாலம்பகாரணம் .
லம்பிமுக்தாலதாராஜல்லம்போதரமஹம்ʼ பஜே ..

கஜேந்த்ரவதனம்ʼ ஹரிப்ரமுகதேவஸம்பூஜிதம்ʼ
ஸஹஸ்ரகரதேஜஸம்ʼ ஸகலலோககாமப்ரதம் .
தயாரஸமதோதகஸ்ரவதுபௌ கடௌ பிப்ரதம்ʼ
நமாமி ஶிரஸா ஸதா ஸ்ருʼணிவிபூஷிதம்ʼ விக்னபம் ..

கண்டஸ்ரவத்ஸ்வச்சமதப்ரவாஹகங்காகடாக்ஷார்கஸுதாயுதஶ்ச .
ஜிஹ்வாஞ்சலே குப்தவஹத்ஸரஸ்வதீயுதோ(அ)யமாபாதி கஜப்ரயாக꞉ ..

தந்தீ நட꞉ ஸ்வபுரதோ(அ)ங்கணரிங்கமாண-
பாஞ்சாலிகேக்ஷணவதாமிதி ஸூசயன் ஸன் .
மத்பாததாமரஸபம்பரமானஸானாம்ʼ
ஜிஹ்வாங்கணே(அ)ஜக்ருʼஹிணீம்ʼ கலு நாடயாமி ..

பினாகிபார்வதீமுகாரவிந்தபாஸ்கராயிதம்ʼ
வராபயாங்குஶாதிமான் ப்ரபுல்லகஞ்ஜஸன்னிபை꞉ .
கரைர்ததானமானமத்ஸுதீக்ஷ்ணபுத்திதாயகம்ʼ
ஸமஸ்தவிக்னநாஶகம்ʼ நமாம்யஹம்ʼ விநாயகம் ..

அந்தராயகிரிக்ருʼந்தனவஜ்ரம்ʼ தந்தகாந்திஸுவிபாஸிதலோகம் .
சிந்தனீயமநிஶம்ʼ முநிவ்ருʼந்தை꞉ சிந்தயாமி ஸததம்ʼ கணநாதம் ..

முக்திவதூவரணோத்ஸுகலோகோ ரக்திமஶாஶ்வத ஆஶு விஹாய .
பக்தியுக்தோ(அ)மரபூஜிதமூர்தே ஶக்திகணேஶ முதா(அ)ர்சதி ஹி த்வாம் ..

யத்பாதபங்கஜமதீவ ஸுபுண்யபாகா꞉
ஸம்பூஜயந்தி பவஸாகரதாரணார்தம் .
தம்ʼ பார்வதீஶிவமுகாப்ஜஸஹஸ்ரபானும்ʼ
வந்தே ஸமஸ்தவிஷயாஞ்சிதமாவஹந்தம் ..

கண்டப்ரதேஶவிகலன்மதநீரபானமத்தத்விரேபமதுரஸ்வர தத்தகர்ணம் .
விக்நாத்ரிபேதஶதகோடிமுமாதிகுர்வோ꞉ வக்த்ராப்ஜபாஸ்கரகணேஶமஹம்ʼ நமாமி ..

கணேஶோ(அ)யம்ʼ ஸூசயதி மத்த்ரஷ்ட்ரூʼணாம்ʼ ததே ஶ்ரியம் .
அஶ்வபூர்வாம்ʼ ரதமத்யாம்ʼ ஹஸ்திநாதப்ரபோதினீம் ..

புரேந்துகோபயுக்ததந்திஸாந்த்வனேததாரகா꞉
உத ஸ்மிதாம்ʼஶுஸஞ்சயோ தினே தினே விஜ்ருʼம்பித꞉ .
உதோத்தமாங்கநிஸ்ஸ்ருʼதா நு கும்பஸம்பவா இதி
கணேஶகண்டதாரகா பவந்தி ஸம்ʼஶயாஸ்பதம் ..

மதங்க்ர்யர்சகானாம்ʼ பவேஜ்ஜானுதக்னோ பவாம்போதிரித்யேதமர்தம்ʼ விவக்ஷு꞉ .
கரௌ ஜானுயுக்மே நிதாயாவிராஸ்தே புர꞉ ஶ்ரீகணேஶ க்ருʼபாவாரிராஶி꞉ ..

லோகே தனாட்யோ தனின꞉ கரோதி ஸ்வபாதமூலேதஜனான் தரித்ரான் .
த்வம்ʼ பாஶயுக்தோ(அ)பி பதாப்ஜனம்ரான் பாஶைர்விமுக்தான் கிமு யுக்தமேதத் ..

ஹே ஹேரம்ப மதீயசித்தஹரிணம்ʼ ஹ்யத்யந்தலோலம்ʼ முதா
தாவந்தம்ʼ விஷயாக்யது꞉கபலதாரண்யே(அ)னுதாவன்னஹம் .
ஶ்ராந்தோ நாஸ்தி பலம்ʼ மமாஸ்ய ஹனனே க்ராஹே(அ)பி வா தத்பவான்
க்ருʼத்வா(அ)ஸ்மின் பரிபாது மாம்ʼ கருணயா ஶார்தூலர்விக்ரீடிதம் ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |