கணபதி கவசம்

நமஸ்தஸ்மை கணேஶாய ஸர்வவிக்னவிநாஶினே.நமஸ்தஸ்மை கணேஶாய ஸர்வவிக்னவிநாஶினே.கார்யாரம்பேஷு ஸர்வேஷு பூஜிதோ ய꞉ ஸுரைரபி.பார்வத்யுவாச -பகவன் தேவதேவேஶ லோகானுக்ரஹகாரக꞉.இதானீ ஶ்ரோத்ருʼமிச்சாமி கவசம்ʼ யத்ப்ரகாஶிதம்.ஏகாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய த்வயா ப்ரீதேன சேதஸா.வதைதத்விதிவத்தேவ யதி தே வல்லபாஸ்ம்யஹம்.ஈஶ்வர உவாச -ஶ்ருʼணு தேவி ப்ரவக்ஷ்யாமி நாக்யேயமபி தே த்ருவம்.ஏகாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய கவசம்ʼ ஸர்வகாமதம்.யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ந விக்னா꞉ ப்ரபவந்தி ஹி.த்ரிகாலமேககாலம்ʼ வா யே படந்தி ஸதா நரா꞉.தேஷாம்ʼ க்வாபி பயம்ʼ நாஸ்தி ஸங்க்ராமே ஸங்கடே கிரௌ.பூதவேதாலரக்ஷோபிர்க்ரஹைஶ்சாபி ந பாத்யதே.இதம்ʼ கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ஜபேத் கணநாயகம்.ந ச ஸித்திமாப்னோதி மூடோ வர்ஷஶதைரபி.அகோரோ மே யதா மந்த்ரோ மந்த்ராணாமுத்தமோத்தம꞉.ததேதம்ʼ கவசம்ʼ தேவி துர்லபம்ʼ புவி மானவை꞉.கோபனீயம்ʼ ப்ரயத்னேன நாஜ்யேயம்ʼ யஸ்ய கஸ்யசித்.தவ ப்ரீத்யா மஹேஶானி கவசம்ʼ கத்யதே(அ)த்புதம்.ஏகாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய கணகஶ்சர்ஷிரீரித꞉.த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ்து விக்னேஶோ தேவதா பரிகீர்திதா.கம்ˮ பீஜம்ʼ ஶக்திரோங்கார꞉ ஸர்வகாமார்தஸித்தயே.ஸர்வவிக்னவிநாஶாய விநியோகஸ்து கீர்தித꞉.த்யானம் -ரக்தாம்போஜஸ்வரூபம்ʼ லஸதருணஸரோஜாதிரூடம்ʼ த்ரிநேத்ரம்ʼ பாஶம்ʼசைவாங்குஶம்ʼ வா வரதமபயதம்ʼ பாஹுபிர்தாரயந்தம்.ஶக்த்யா யுக்தம்ʼ கஜாஸ்யம்ʼ ப்ருʼதுதரஜடரம்ʼ நாகயஜ்ஞோபவீதம்ʼ தேவம்ʼசந்த்ரார்தசூடம்ʼ ஸகலபயஹரம்ʼ விக்னராஜம்ʼ நமாமி.கவசம் -கணேஶோ மே ஶிர꞉ பாது பாலம்ʼ பாது கஜானன꞉.நேத்ரே கணபதி꞉ பாது கஜகர்ண꞉ ஶ்ருதீ மம.கபோலௌ கணநாதஸ்து க்ராணம்ʼ கந்தர்வபூஜித꞉.முகம்ʼ மே ஸுமுக꞉ பாது சிபுகம்ʼ கிரிஜாஸுத꞉.ஜிஹ்வாம்ʼ பாது கணக்ரீடோ தந்தான் ரக்ஷது துர்முக꞉.வாசம்ʼ விநாயக꞉ பாது கஷ்டம்ʼ பாது மஹோத்கட꞉.ஸ்கந்தௌ பாது கஜஸ்கந்தோ பாஹூ மே விக்னநாஶன꞉.ஹஸ்தௌ ரக்ஷது ஹேரம்போ வக்ஷ꞉ பாது மஹாபல꞉.ஹ்ருʼதயம்ʼ மே கணபதிருதரம்ʼ மே மஹோதர꞉.நாபி கம்பீரஹ்ருʼதய꞉ ப்ருʼஷ்டம்ʼ பாது ஸுரப்ரிய꞉.கடிம்ʼ மே விகட꞉ பாது குஹ்யம்ʼ மே குஹபூஜித꞉.ஊரு மே பாது கௌமாரம்ʼ ஜானுனீ ச கணாதிப꞉.ஜங்கே கஜப்ரத꞉ பாது குல்பௌ மே தூர்ஜடிப்ரிய꞉.சரணௌ துர்ஜய꞉ பாதுர்ஸாங்கம்ʼ கணநாயக꞉.ஆமோதோ மே(அ)க்ரத꞉ பாது ப்ரமோத꞉ பாது ப்ருʼஷ்டத꞉.தக்ஷிணே பாது ஸித்திஶோ வாமே விக்னதரார்சித꞉.ப்ராச்யாம்ʼ ரக்ஷது மாம்ʼ நித்யம்ʼ சிந்தாமணிவிநாயக꞉.ஆக்னேயாம்ʼ வக்ரதுண்டோ மே தக்ஷிணஸ்யாமுமாஸுத꞉.நைர்ருʼத்யாம்ʼ ஸர்வவிக்னேஶ꞉ பாது நித்யம்ʼ கணேஶ்வர꞉.ப்ரதீச்யாம்ʼ ஸித்தித꞉ பாது வாயவ்யாம்ʼ கஜகர்ணக꞉.கௌபேர்யாம்ʼ ஸர்வஸித்திஶ꞉ ஈஶான்யாமீஶநந்தன꞉.ஊர்த்வம்ʼ விநாயக꞉ பாது அதோ மூஷகவாஹன꞉.திவா கோக்ஷீரதவல꞉ பாது நித்யம்ʼ கஜானன꞉.ராத்ரௌ பாது கணக்ரீட꞉ ஸந்த்யோ꞉ ஸுரவந்தித꞉.பாஶாங்குஶாபயகர꞉ ஸர்வத꞉ பாது மாம்ʼ ஸதா.க்ரஹபூதபிஶாசேப்ய꞉ பாது நித்யம்ʼ கஜானன꞉.ஸத்வம்ʼ ரஜஸ்தமோ வாசம்ʼ புத்திம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிம்ʼ தயாம்.தர்மசதுர்விதம்ʼ லக்ஷ்மீம்ʼ லஜ்ஜாம்ʼ கீர்திம்ʼ குலம்ʼ வபு꞉.தனம்ʼ தான்யம்ʼ க்ருʼஹம்ʼ தாரான் பௌத்ரான் ஸகீம்ʼஸ்ததா.ஏகதந்தோ(அ)வது ஶ்ரீமான் ஸர்வத꞉ ஶங்கராத்மஜ꞉.ஸித்திதம்ʼ கீர்திதம்ʼ தேவி ப்ரபடேந்நியத꞉ ஶுசி꞉.ஏககாலம்ʼ த்விகாலம்ʼ வாபி பக்திமான்.ந தஸ்ய துர்லபம்ʼ கிஞ்சித் த்ரிஷு லோகேஷு வித்யதே.ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ஜாயதே புவி மானவ꞉.யம்ʼ யம்ʼ காமயதே நித்யம்ʼ ஸுதுர்லபமனோரதம்.தம்ʼ தம்ʼ ப்ராப்னோதி ஸகலம்ʼ ஷண்மாஸான்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉.மோஹனஸ்தம்பனாகர்ஷமாரணோச்சாடனம்ʼ வஶம்.ஸ்மரணாதேவ ஜாயந்தே நாத்ர கார்யா விசாரணா.ஸர்வவிக்னஹரம்ʼ தேவம்ʼ க்ரஹபீடாநிவாரணம்.ஸர்வஶத்ருக்ஷயகரம்ʼ ஸர்வாபத்திநிவாரணம்.த்ருʼத்வேதம்ʼ கவசம்ʼ தேவி யோ ஜபேன்மந்த்ரமுத்தமம்.ந வாச்யதே ஸ விக்னௌகை꞉ கதாசிதபி குத்ரசித்.பூர்ஜே லிகித்வா விதிவத்தாரயேத்யோ நர꞉ ஶுசி꞉.ஏகபாஹோ ஶிர꞉ கண்டே பூஜயித்வா கணாதிபம்.ஏகாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய கவசம்ʼ தேவி துர்லபம்.யோ தாரயேன்மஹேஶானி ந விக்னைரபிபூயதே.கணேஶஹ்ருʼதயம்ʼ நாம கவசம்ʼ ஸர்வஸித்திதம்.படேத்வா பாடயேத்வாபி தஸ்ய ஸித்தி꞉ கரே ஸ்திதா.ந ப்ரகாஶ்யம்ʼ மஹேஶானி கவசம்ʼ யத்ர குத்ரசித்.தாதவ்யம்ʼ பக்தியுக்தாய குருதேவபராய ச.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K
1.0K

Comments Tamil

Gkve5
வேததாராவினால் கிடைத்த நேர்மறை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நன்றி. 🙏🏻 -Shankar

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

எல்லோருக்கும் உதவிகரமான இணையதளம் 🤗 -கமலா

அழகான வலைத்தளம் 🌺 -அனந்தன்

ஆர்வமூட்டும் வலைத்தளம் -ஜானகி நாராயணன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |