கணாத்யக்ஷ ஸ்தோத்திரம்

ஆதிபூஜ்யம் கணாத்யக்ஷமுமாபுத்ரம் விநாயகம்.
மங்கலம் பரமம் ரூபம் ஶ்ரீகணேஶம் நமாம்யஹம்..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

நடராஐ ஸ்தோத்திரம்

நடராஐ ஸ்தோத்திரம்

ஹ்ரீமத்யா ஶிவயா விராண்மயமஜம் ஹ்ருத்பங்கஜஸ்தம் ஸதா ஹ்ரீணானா ஶிவகீர்தனே ஹிதகரம் ஹேலாஹ்ருதா மானினாம். ஹோபேராதிஸுகந்த- வஸ்துருசிரம் ஹேமாத்ரிபாணாஸனம் ஹ்ரீங்காராதிகபாதபீடமமலம் ஹ்ருத்யம் நடேஶம் பஜே. ஶ்ரீமஜ்ஜ்ஞானஸபாந்தரே ப்ரவிலஸச்ச்ரீபஞ்சவர்ணாக்ருதி ஶ்ரீவாணீவினுத

Click here to know more..

அன்னபூரணா அஷ்டகம்

அன்னபூரணா அஷ்டகம்

நித்யானந்தகரீ வராபயகரீ ஸௌந்தர்யரத்னாகரீ நிர்தூதாகிலகோரபாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷமாஹேஶ்வரீ। ப்ராலேயாசலவம்ஶபாவனகரீ காஶீபுராதீஶ்வரீ பிக்ஷாம் தேஹி க்ருபாவலம்பனகரீ மாதான்னபூர்ணேஶ்வரீ।

Click here to know more..

அனுமனின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

அனுமனின் ஆசீர்வாதத்திற்கான மந்திரம்

ஆஞ்ஜனேயாய வித்³மஹே ராமதூ³தாய தீ⁴மஹி தன்னோ ஹனுமத்ப்ரசோத³யாத்

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |