கோகுலேச அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ப்ராணாதிகப்ரேஷ்டபவஜ்ஜனானாம் த்வத்விப்ரயோகானலதாபிதானாம்.
ஸமஸ்தஸந்தாபநிவர்தகம் யத்ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
பவத்வியோகோரகதம்ஶபாஜாம் ப்ரத்யங்கமுத்யத்விஷமூர்ச்சிதானாம்.
ஸஞ்ஜீவனம் ஸம்ப்ரதி தாவகானாம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
ஆகஸ்மிகத்வத்விரஹாந்தகார- ஸஞ்சாதிதாஶேஷநிதர்ஶனானாம்.
ப்ரகாஶகம் த்வஜ்ஜனலோசனானாம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
ஸ்வமந்திராஸ்தீர்ணவிசித்ரவர்ணம் ஸுஸ்பர்ஶம்ருத்வாஸ்தரணே நிஷண்ணம்.
ப்ருதூபதாநாஶ்ரிதப்ருஷ்டபாகம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
ஸந்தர்ஶனார்தாகதஸர்வலோக- விலோசனாஸேசனகம் மனோஜ்ஞம்.
க்ருபாவலோகஹிததத்ப்ரஸாதம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
யத்ஸர்வதா சர்விதநாகவல்லீரஸப்ரியம் தத்ரஸரக்ததந்தம்.
நிஜேஷு தச்சர்விதஶேஷதம் ச ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
ப்ரதிக்ஷணம் கோகுலஸுந்தரீணாமத்ருப்தி- மல்லோசனபானபாத்ரம்.
ஸமஸ்தஸௌந்தர்யரஸௌகபூர்ணம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
க்வசித்க்ஷணம் வைணிகதத்தகர்ணம் கதாசிதுத்கானக்ருதாவதானம்.
ஸஹாஸவாச꞉ க்வ ச பாஷமாணம் ரூபம் நிஜம் தர்ஶய கோகுலேஶ.
ஶ்ரீகோகுலேஶாஷ்டகமிஷ்ட- தாத்ருஶ்ரத்தான்விதோ ய꞉ படிதீதி நித்யம்.
பஶ்யத்பவஶ்யம் ஸ ததீயரூபம் நிஜைகவஶ்யம் குருதே ச ஹ்ருஷ்ட꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

93.3K

Comments Tamil

nin6x
நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |