హయానన పంచక స్తోత్రం

ఉరుక్రమముదుత్తమం హయముఖస్య శత్రుం చిరం
జగత్స్థితికరం విభుం సవితృమండలస్థం సురం.
భయాపహమనామయం వికసితాక్షముగ్రోత్తమం
హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం.
శ్రుతిత్రయవిదాం వరం భవసముద్రనౌరూపిణం
మునీంద్రమనసి స్థితం బహుభవం భవిష్ణుం పరం.
సహస్రశిరసం హరిం విమలలోచనం సర్వదం
హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం.
సురేశ్వరనతం ప్రభుం నిజజనస్య మోక్షప్రదం
క్షమాప్రదమథాఽఽశుగం మహితపుణ్యదేహం ద్విజైః.
మహాకవివివర్ణితం సుభగమాదిరూపం కవిం
హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం.
కమండలుధరం మురద్విషమనంత- మాద్యచ్యుతం
సుకోమలజనప్రియం సుతిలకం సుధాస్యందితం.
ప్రకృష్టమణిమాలికాధరమురం దయాసాగరం
హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం.
శరచ్ఛశినిభచ్ఛవిం ద్యుమణితుల్యతేజస్వినం
దివస్పతిభవచ్ఛిదం కలిహరం మహామాయినం.
బలాన్వితమలంకృతం కనకభూషణైర్నిర్మలై-
ర్హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.1K
1.1K

Comments Telugu

safjG
వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

చాలా బాగున్న వెబ్‌సైట్ 😊 -కలిమేళ్ల కృష్ణ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |