கணேச பஞ்சரத்னம்

Ganesha

முதா கராத்தமோதகம்ʼ ஸதா விமுக்திஸாதகம்ʼ
கலாதராவதம்ʼஸகம்ʼ விலாஸிலோகரக்ஷகம்।
அநாயகைகநாயகம்ʼ விநாஶிதேபதைத்யகம்ʼ
நதாஶுபாஶுநாஶகம்ʼ நமாமி தம்ʼ விநாயகம்।
நதேதராதிபீகரம்ʼ நவோதிதார்கபாஸ்வரம்ʼ
நமத்ஸுராரிநிர்ஜரம்ʼ நதாதிகாபதுத்தரம்।
ஸுரேஶ்வரம்ʼ நிதீஶ்வரம்ʼ கஜேஶ்வரம்ʼ கணேஶ்வரம்ʼ
மஹேஶ்வரம்ʼ தமாஶ்ரயே பராத்பரம்ʼ நிரந்தரம்।
ஸமஸ்தலோகஶங்கரம்ʼ நிரஸ்ததைத்யகுஞ்ஜரம்ʼ
தரேதரோதரம்ʼ வரம்ʼ வரேபவக்த்ரமக்ஷரம்।
க்ருʼபாகரம்ʼ க்ஷமாகரம்ʼ முதாகரம்ʼ யஶஸ்கரம்ʼ
மனஸ்கரம்ʼ நமஸ்க்ருʼதாம்ʼ நமஸ்கரோமி பாஸ்வரம்।
அகிஞ்சனார்திமார்ஜனம்ʼ சிரந்தனோக்திபாஜனம்ʼ
புராரிபூர்வநந்தனம்ʼ ஸுராரிகர்வசர்வணம்।
ப்ரபஞ்சநாஶபீஷணம்ʼ தனஞ்ஜயாதிபூஷணம்ʼ
கபோலதானவாரணம்ʼ பஜே புராணவாரணம்।
நிதாந்தகாந்ததந்த-
காந்திமந்தகாந்தகாத்மஜம்
அசிந்த்யரூபமந்த-
ஹீனமந்தராயக்ருʼந்தனம்।
ஹ்ருʼதந்தரே நிரந்தரம்ʼ வஸந்தமேவ யோகினாம்ʼ
தமேகதந்தமேவ தம்ʼ விசிந்தயாமி ஸந்ததம்।
மஹாகணேஶபஞ்ச-
ரத்னமாதரேண யோ(அ)ன்வஹம்ʼ
ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹ்ருʼதிஸ்மரன் கணேஶ்வரம்।
அரோகதாமதோஷதாம்ʼ ஸுஸாஹிதீம்ʼ ஸுபுத்ரதாம்ʼ
ஸமாஹிதாயுரஷ்ட-
பூதிமப்யுபைதி ஸோ(அ)சிராத்।

 

Video - Mahaganesha Pancharatnam 

 

Mahaganesha Pancharatnam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

24.9K

Comments

wq55j
Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |