ഏക ശ്ലോകി നവഗ്രഹ സ്തോത്രം

ആധാരേ പ്രഥമേ സഹസ്രകിരണം താരാധവം സ്വാശ്രയേ
മാഹേയം മണിപൂരകേ ഹൃദി ബുധം കണ്ഠേ ച വാചസ്പതിം।
ഭ്രൂമധ്യേ ഭൃഗുനന്ദനം ദിനമണേഃ പുത്രം ത്രികൂടസ്ഥലേ
നാഡീമർമസു രാഹു-കേതു-ഗുലികാന്നിത്യം നമാമ്യായുഷേ।

ഞാന്‍ മൂലാധാരത്തില്‍ സൂര്യനേയും
സ്വാധിഷ്ഠാനത്തില്‍ ചന്ദ്രനേയും
മണിപൂരത്തില്‍ ചൊവ്വായേയും
അനാഹതത്തില്‍ ബുധനേയും
വിശുദ്ധത്തില്‍ വ്യാഴത്തേയും
ആജ്ഞയില്‍ ശുക്രനേയും
സഹസ്രാരത്തില്‍ ശനിയേയും
മര്‍മ്മസ്ഥാനങ്ങളില്‍
രാഹു കേതു ഗുളികന്മാരേയും
നമസ്കരിക്കുന്നു.
അവരെനിക്ക്
ദീര്‍ഘായുസ്സേകട്ടെ. 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.5K

Comments Malayalam

7k66w
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |