ಏಕ ಶ್ಲೋಕಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: EnglishTamilMalayalamTeluguHindi

ಆಧಾರೇ ಪ್ರಥಮೇ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಂ ತಾರಾಧವಂ ಸ್ವಾಶ್ರಯೇ
ಮಾಹೇಯಂ ಮಣಿಪೂರಕೇ ಹೃದಿ ಬುಧಂ ಕಂಠೇ ಚ ವಾಚಸ್ಪತಿಂ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭೃಗುನಂದನಂ ದಿನಮಣೇಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಲೇ
ನಾಡೀಮರ್ಮಸು ರಾಹು-ಕೇತು-ಗುಲಿಕಾನ್ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಾಯುಷೇ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3357512