हेरंब स्तुति

देवेन्द्रमौलिमन्दार- मकरन्दकणारुणाः।
विघ्नं हरन्तु हेरम्ब- चरणाम्बुजरेणवः।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |