అంగారక అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం మహీసుతాయ నమః .

ఓం మహాభాగాయ నమః .

ఓం మంగలాయ నమః .

ఓం మంగలప్రదాయ నమః .

ఓం మహావీరాయ నమః .

ఓం మహాశూరాయ నమః .

ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః .

ఓం మహారౌద్రాయ నమః .

ఓం మహాభద్రాయ నమః .

ఓం మాననీయాయ నమః .

ఓం దయాకరాయ నమః .

ఓం మానదాయ నమః .

ఓం అపర్వణాయ నమః .

ఓం క్రూరాయ నమః .

ఓం తాపత్రయవివర్జితాయ నమః .

ఓం సుప్రతీపాయ నమః .

ఓం సుతామ్రాక్షాయ నమః .

ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః .

ఓం సుఖప్రదాయ నమః .

ఓం వక్రస్తంభాదిగమనాయ నమః .

ఓం వరేణ్యాయ నమః .

ఓం వరదాయ నమః .

ఓం సుఖినే నమః .

ఓం వీరభద్రాయ నమః .

ఓం విరూపాక్షాయ నమః .

ఓం విదూరస్థాయ నమః .

ఓం విభావసవే నమః .

ఓం నక్షత్రచక్రసంచారిణే నమః .

ఓం క్షత్రపాయ నమః .

ఓం క్షాత్రవర్జితాయ నమః .

ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయ నమః .

ఓం క్షమాయుక్తాయ నమః .

ఓం విచక్షణాయ నమః .

ఓం అక్షీణఫలదాయ నమః .

ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయ నమః .

ఓం వీతరాగాయ నమః .

ఓం వీతభయాయ నమః .

ఓం విజ్వరాయ నమః .

ఓం విశ్వకారణాయ నమః .

ఓం నక్షత్రరాశిసంచారాయ నమః .

ఓం నానాభయనికృంతనాయ నమః .

ఓం వందారుజనమందారాయ నమః .

ఓం వక్రకుంచితమూర్ధజాయ నమః .

ఓం కమనీయాయ నమః .

ఓం దయాసారాయ నమః .

ఓం కనత్కనకభూషణాయ నమః .

ఓం భయఘ్నాయ నమః .

ఓం భవ్యఫలదాయ నమః .

ఓం భక్తాభయవరప్రదాయ నమః .

ఓం శత్రుహంత్రే నమః .

ఓం శమోపేతాయ నమః .

ఓం శరణాగతపోషనాయ నమః .

ఓం సాహసినే నమః .

ఓం సద్గుణాధ్యక్షాయ నమః .

ఓం సాధవే నమః .

ఓం సమరదుర్జయాయ నమః .

ఓం దుష్టదూరాయ నమః .

ఓం శిష్టపూజ్యాయ నమః .

ఓం సర్వకష్టనివారకాయ నమః .

ఓం దుశ్చేష్టవారకాయ నమః .

ఓం దుఃఖభంజనాయ నమః .

ఓం దుర్ధరాయ నమః .

ఓం హరయే నమః .

ఓం దుఃస్వప్నహంత్రే నమః .

ఓం దుర్ధర్షాయ నమః .

ఓం దుష్టగర్వవిమోచనాయ నమః .

ఓం భరద్వాజకులోద్భూతాయ నమః .

ఓం భూసుతాయ నమః .

ఓం భవ్యభూషణాయ నమః .

ఓం రక్తాంబరాయ నమః .

ఓం రక్తవపుషే నమః .

ఓం భక్తపాలనతత్పరాయ నమః .

ఓం చతుర్భుజాయ నమః .

ఓం గదాధారిణే నమః .

ఓం మేషవాహాయ నమః .

ఓం మితాశనాయ నమః .

ఓం శక్తిశూలధరాయ నమః .

ఓం శాక్తాయ నమః .

ఓం శస్త్రవిద్యావిశారదాయ నమః .

ఓం తార్కికాయ నమః .

ఓం తామసాధారాయ నమః .

ఓం తపస్వినే నమః .

ఓం తామ్రలోచనాయ నమః .

ఓం తప్తకాంచనసంకాశాయ నమః .

ఓం రక్తకింజల్కసంనిభాయ నమః .

ఓం గోత్రాధిదేవాయ నమః .

ఓం గోమధ్యచరాయ నమః .

ఓం గుణవిభూషణాయ నమః .

ఓం అసృజే నమః .

ఓం అంగారకాయ నమః .

ఓం అవంతీదేశాధీశాయ నమః .

ఓం జనార్దనాయ నమః .

ఓం సూర్యయామ్యప్రదేశస్థాయ నమః .

ఓం ఘునే నమః .

ఓం యౌవనాయ నమః .

ఓం యామ్యహరిన్ముఖాయ నమః .

ఓం యామ్యదిఙ్ముఖాయ నమః .

ఓం త్రికోణమండలగతాయ నమః .

ఓం త్రిదశాధిపసన్నుతాయ నమః .

ఓం శుచయే నమః .

ఓం శుచికరాయ నమః .

ఓం శూరాయ నమః .

ఓం శుచివశ్యాయ నమః .

ఓం శుభావహాయ నమః .

ఓం మేషవృశ్చికరాశీశాయ నమః .

ఓం మేధావినే నమః .

ఓం మితభాషణాయ నమః .

ఓం సుఖప్రదాయ నమః .

ఓం సురూపాక్షాయ నమః .

ఓం సర్వాభీష్టఫలప్రదాయ నమః .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.4K
1.1K

Comments

tGbdh
Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |