Mangal Ashtottara Shatanamavali

ॐ महीसुताय नमः ।

ॐ महाभागाय नमः ।

ॐ मङ्गलाय नमः ।

ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ।

ॐ महावीराय नमः ।

ॐ महाशूराय नमः ।

ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।

ॐ महारौद्राय नमः ।

ॐ महाभद्राय नमः ।

ॐ माननीयाय नमः ।

ॐ दयाकराय नमः ।

ॐ मानदाय नमः ।

ॐ अपर्वणाय नमः ।

ॐ क्रूराय नमः ।

ॐ तापत्रयविवर्जिताय नमः ।

ॐ सुप्रतीपाय नमः ।

ॐ सुताम्राक्षाय नमः ।

ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।

ॐ सुखप्रदाय नमः ।

ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः ।

ॐ वरेण्याय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ सुखिने नमः ।

ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

ॐ विदूरस्थाय नमः ।

ॐ विभावसवे नमः ।

ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः ।

ॐ क्षत्रपाय नमः ।

ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ।

ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।

ॐ क्षमायुक्ताय नमः ।

ॐ विचक्षणाय नमः ।

ॐ अक्षीणफलदाय नमः ।

ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ।

ॐ वीतरागाय नमः ।

ॐ वीतभयाय नमः ।

ॐ विज्वराय नमः ।

ॐ विश्वकारणाय नमः ।

ॐ नक्षत्रराशिसंचाराय नमः ।

ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः ।

ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः ।

ॐ वक्रकुञ्चितमूर्धजाय नमः ।

ॐ कमनीयाय नमः ।

ॐ दयासाराय नमः ।

ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ।

ॐ भयघ्नाय नमः ।

ॐ भव्यफलदाय नमः ।

ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।

ॐ शत्रुहन्त्रे नमः ।

ॐ शमोपेताय नमः ।

ॐ शरणागतपोषनाय नमः ।

ॐ साहसिने नमः ।

ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।

ॐ साधवे नमः ।

ॐ समरदुर्जयाय नमः ।

ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ शिष्टपूज्याय नमः ।

ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ।

ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः ।

ॐ दुःखभञ्जनाय नमः ।

ॐ दुर्धराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः ।

ॐ दुर्धर्षाय नमः ।

ॐ दुष्टगर्वविमोचनाय नमः ।

ॐ भरद्वाजकुलोद्भूताय नमः ।

ॐ भूसुताय नमः ।

ॐ भव्यभूषणाय नमः ।

ॐ रक्ताम्बराय नमः ।

ॐ रक्तवपुषे नमः ।

ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ।

ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

ॐ गदाधारिणे नमः ।

ॐ मेषवाहाय नमः ।

ॐ मिताशनाय नमः ।

ॐ शक्तिशूलधराय नमः ।

ॐ शाक्ताय नमः ।

ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।

ॐ तार्किकाय नमः ।

ॐ तामसाधाराय नमः ।

ॐ तपस्विने नमः ।

ॐ ताम्रलोचनाय नमः ।

ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशाय नमः ।

ॐ रक्तकिञ्जल्कसंनिभाय नमः ।

ॐ गोत्राधिदेवाय नमः ।

ॐ गोमध्यचराय नमः ।

ॐ गुणविभूषणाय नमः ।

ॐ असृजे नमः ।

ॐ अङ्गारकाय नमः ।

ॐ अवन्तीदेशाधीशाय नमः ।

ॐ जनार्दनाय नमः ।

ॐ सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय नमः ।

ॐ घुने नमः ।

ॐ यौवनाय नमः ।

ॐ याम्यहरिन्मुखाय नमः ।

ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः ।

ॐ त्रिकोणमण्डलगताय नमः ।

ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः ।

ॐ शुचये नमः ।

ॐ शुचिकराय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ शुचिवश्याय नमः ।

ॐ शुभावहाय नमः ।

ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः ।

ॐ मेधाविने नमः ।

ॐ मितभाषणाय नमः ।

ॐ सुखप्रदाय नमः ।

ॐ सुरूपाक्षाय नमः ।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।

om maheesutaaya namah' .

om mahaabhaagaaya namah' .

om mangalaaya namah' .

om mangalapradaaya namah' .

om mahaaveeraaya namah' .

om mahaashooraaya namah' .

om mahaabalaparaakramaaya namah' .

om mahaaraudraaya namah' .

om mahaabhadraaya namah' .

om maananeeyaaya namah' .

om dayaakaraaya namah' .

om maanadaaya namah' .

om aparvanaaya namah' .

om krooraaya namah' .

om taapatrayavivarjitaaya namah' .

om suprateepaaya namah' .

om sutaamraakshaaya namah' .

om subrahmanyaaya namah' .

om sukhapradaaya namah' .

om vakrastambhaadigamanaaya namah' .

om varenyaaya namah' .

om varadaaya namah' .

om sukhine namah' .

om veerabhadraaya namah' .

om viroopaakshaaya namah' .

om vidoorasthaaya namah' .

om vibhaavasave namah' .

om nakshatrachakrasanchaarine namah' .

om kshatrapaaya namah' .

om kshaatravarjitaaya namah' .

om kshayavri'ddhivinirmuktaaya namah' .

om kshamaayuktaaya namah' .

om vichakshanaaya namah' .

om aksheenaphaladaaya namah' .

om chaturvargaphalapradaaya namah' .

om veetaraagaaya namah' .

om veetabhayaaya namah' .

om vijvaraaya namah' .

om vishvakaaranaaya namah' .

om nakshatraraashisanchaaraaya namah' .

om naanaabhayanikri'ntanaaya namah' .

om vandaarujanamandaaraaya namah' .

om vakrakunchitamoordhajaaya namah' .

om kamaneeyaaya namah' .

om dayaasaaraaya namah' .

om kanatkanakabhooshanaaya namah' .

om bhayaghnaaya namah' .

om bhavyaphaladaaya namah' .

om bhaktaabhayavarapradaaya namah' .

om shatruhantre namah' .

om shamopetaaya namah' .

om sharanaagataposhanaaya namah' .

om saahasine namah' .

om sadgunaadhyakshaaya namah' .

om saadhave namah' .

om samaradurjayaaya namah' .

om dusht'adooraaya namah' .

om shisht'apoojyaaya namah' .

om sarvakasht'anivaarakaaya namah' .

om dushchesht'avaarakaaya namah' .

om duh'khabhanjanaaya namah' .

om durdharaaya namah' .

om haraye namah' .

om duh'svapnahantre namah' .

om durdharshaaya namah' .

om dusht'agarvavimochanaaya namah' .

om bharadvaajakulodbhootaaya namah' .

om bhoosutaaya namah' .

om bhavyabhooshanaaya namah' .

om raktaambaraaya namah' .

om raktavapushe namah' .

om bhaktapaalanatatparaaya namah' .

om chaturbhujaaya namah' .

om gadaadhaarine namah' .

om meshavaahaaya namah' .

om mitaashanaaya namah' .

om shaktishooladharaaya namah' .

om shaaktaaya namah' .

om shastravidyaavishaaradaaya namah' .

om taarkikaaya namah' .

om taamasaadhaaraaya namah' .

om tapasvine namah' .

om taamralochanaaya namah' .

om taptakaanchanasankaashaaya namah' .

om raktakinjalkasam'nibhaaya namah' .

om gotraadhidevaaya namah' .

om gomadhyacharaaya namah' .

om gunavibhooshanaaya namah' .

om asri'je namah' .

om angaarakaaya namah' .

om avanteedeshaadheeshaaya namah' .

om janaardanaaya namah' .

om sooryayaamyapradeshasthaaya namah' .

om ghune namah' .

om yauvanaaya namah' .

om yaamyaharinmukhaaya namah' .

om yaamyadingmukhaaya namah' .

om trikonamand'alagataaya namah' .

om tridashaadhipasannutaaya namah' .

om shuchaye namah' .

om shuchikaraaya namah' .

om shooraaya namah' .

om shuchivashyaaya namah' .

om shubhaavahaaya namah' .

om meshavri'shchikaraasheeshaaya namah' .

om medhaavine namah' .

om mitabhaashanaaya namah' .

om sukhapradaaya namah' .

om suroopaakshaaya namah' .

om sarvaabheesht'aphalapradaaya namah' .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

91.3K

Comments English

pxpep
Never knew such a great website existing -Remya Ramakrishna

this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Every pagr isa revelation..thanks -H Purandare

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |