బుధ కవచం

అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమంత్రస్య. కశ్యప ఋషిః.
అనుష్టుప్ ఛందః. బుధో దేవతా. బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః.
బుధస్తు పుస్తకధరః కుంకుమస్య సమద్యుతిః.
పీతాంబరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః.
కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా.
నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః.
ఘ్రాణం గంధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ.
కంఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః.
వక్షః పాతు వరాంగశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః.
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః.
జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జంఘేఽఖిలప్రదః.
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యోఽఖిలం వపుః.
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనం.
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణం.
ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనం.
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.6K

Comments Telugu

vfit8
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |