ఆదిత్య ద్వాదశ నామావలి

ఓం మిత్రాయ నమః.
ఓం రవయే నమః.
ఓం సూర్యాయ నమః.
ఓం భానవే నమః.
ఓం ఖగాయ నమః.
ఓం పూష్ణే నమః.
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః.
ఓం మరీచయే నమః.
ఓం ఆదిత్యాయ నమః.
ఓం సవిత్రే నమః.
ఓం అర్కాయ నమః.
ఓం భాస్కరాయ నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.9K
1.1K

Comments

vh83w
Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Extraordinary! -User_se921z

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |