నవగ్రహ స్తోత్రం

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం .
తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరం ..
దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవం .
నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణం ..
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం .
కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగలం ప్రణమామ్యహం ..
ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధం .
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం ..
దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచనసన్నిభం .
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం ..
హిమకుందమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుం .
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం ..
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం .
ఛాయామార్తాండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం ..
అర్ధకాయం మహావీర్యం చంద్రాదిత్యవిమర్దనం .
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం ..
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకం .
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం ..
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్ సుసమాహితః .
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి ..
నరనారీనృపాణాం చ భవేద్ దుఃస్వప్ననాశనం .
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనం ..
గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్భవాః .
తాః సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

35.1K
4.3K

Comments Telugu

ynxid
సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

చాలా ఉపయోగకరమైన వెబ్‌సైట్ 😊 -మద్దులపల్లి రమేష్

వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |