నవగ్రహ శరణాగతి స్తోత్రం

 

సహస్రనయనః సూర్యో రవిః ఖేచరనాయకః|
సప్తాశ్వవాహనో దేవో దినేశః శరణం మమ|
తుహినాంశుః శశాంకశ్చ శివశేఖరమండనః|
ఓషధీశస్తమోహర్తా రాకేశః శరణం మమ|
మహోగ్రో మహతాం వంద్యో మహాభయనివారకః|
మహీసూనుర్మహాతేజా మంగలః శరణం మమ|
అభీప్సితార్థదః శూరః సౌమ్యః సౌమ్యఫలప్రదః|
పీతవస్త్రధరః పుణ్యః సోమజః శరణం మమ|
ధర్మసంరక్షకః శ్రేష్ఠః సుధర్మాధిపతిర్ద్విజః|
సర్వశాస్త్రవిపశ్చిచ్చ దేవేజ్యః శరణం మమ|
సమస్తదోషవిచ్ఛేదీ కవికర్మవిశారదః|
సర్వజ్ఞః కరుణాసింధు- ర్దైత్యేజ్యః శరణం మమ|
వజ్రాయుధధరః కాకవాహనో వాంఛితార్థదః|
క్రూరదృష్టిర్యమభ్రాతా రవిజః శరణం మమ|
సైంహికేయోఽర్ద్ధకాయశ్చ సర్పాకారః శుభంకరః|
తమోరూపో విశాలాక్ష అసురః శరణం మమ|
దక్షిణాభిముఖః ప్రీతః శుభో జైమినిగోత్రజః|
శతరూపః సదారాధ్యః సుకేతుః శరణం మమ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

95.0K

Comments

73nep

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |