Ashtamurthy Shiva Stotram

त्वं भाभिराभिरभिभूय तमः समस्त-
मस्तं नयस्यभिमतानि निशाचराणाम्।
देदीप्यसे दिवमणे गगने हिताय
लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते।
लोकेऽतिवेलमतिवेलमहामहोभिर्-
निर्भासितौ च गगनेऽखिललोकनेत्रः।
विद्राविताखिलतमाः सुतमो हिमांशो
पीयूषपूरपरिपूरित तन्नमस्ते।
त्वं पावने पथि सदागतिरप्युपास्यः
कस्त्वां विना भुवनजीवन जीवतीह।
स्तब्धप्रभञ्जनविवर्धितसर्वजन्तोः
सन्तोषिताहिकुल सर्वग वै नमस्ते।
विश्वैकपावक न तावकपावकैक-
शक्ते-र्ऋते मृतवतामृतदिव्यकायम्।
प्राणिष्यदो जगदहो जगदन्तरात्मं-
स्त्वं पावकः प्रतिपदं शमदो नमस्ते।
पानीयरूप परमेश जगत्पवित्र
चित्राऽतिचित्रसुचरित्रकरोऽसि नूनम्।
विश्वं पवित्रममलं किल विश्वनाथ
पानीयगाहनत एतदतो नतोऽस्मि।
आकाशरूप बहिरन्तरुतावकाश-
दानाद्विकस्वरमिहेश्वर विश्वमेतत्।
त्वत्तः सदा सदय संश्वसिति स्वभावात्
सङ्कोचमेति भवतोऽस्मि नतस्ततस्त्वाम्।
विश्वम्भरात्मक बिभर्षि विभोऽत्र विश्वं
को विश्वनाथ भवतोऽन्यतमस्तमोऽरिः।
स त्वं विनाशय तमो मम चाहिभूष
स्तव्यात्परः परपरं प्रणतस्ततस्त्वाम्।
आत्मस्वरूप तवरूपपरम्पराभि-
राभिस्ततं हर चराचररूपेतत्।
सर्वान्तरात्मनिलय प्रतिरूपरूप
नित्यं नतोऽस्मि परमात्मजनोऽष्टमूर्ते।
इत्यष्टमूर्तिभिरिमाभिरबन्धुबन्धो
युक्तः करोषि खलु विश्वजनीनमूर्ते।
एतत्ततं सुविततं प्रणतप्रणीत
सर्वार्थसार्थपरमार्थ ततो नतोऽस्मि।

tvam bhaabhiraabhirabhibhooya tamah' samasta-
mastam nayasyabhimataani nishaacharaanaam.
dedeepyase divamane gagane hitaaya
lokatrayasya jagadeeshvara tannamaste.
loke'tivelamativelamahaamahobhir-
nirbhaasitau cha gagane'khilalokanetrah'.
vidraavitaakhilatamaah' sutamo himaamsho
peeyooshapooraparipoorita tannamaste.
tvam paavane pathi sadaagatirapyupaasyah'
kastvaam vinaa bhuvanajeevana jeevateeha.
stabdhaprabhanjana- vivardhitasarvajantoh'
santoshitaahikula sarvaga vai namaste.
vishvaikapaavaka na taavakapaavakaika-
shakte-rri'te mri'tavataamri'tadivyakaayam.
praanishyado jagadaho jagadantaraatmam-
stvam paavakah' pratipadam shamado namaste.
paaneeyaroopa paramesha jagatpavitra
chitraa'tichitrasucharitrakaro'si noonam.
vishvam pavitramamalam kila vishvanaatha
paaneeyagaahanata etadato nato'smi.
aakaasharoopa bahirantarutaavakaasha-
daanaadvikasvaramiheshvara vishvametat.
tvattah' sadaa sadaya samshvasiti svabhaavaat
sankochameti bhavato'smi natastatastvaam.
vishvambharaatmaka bibharshi vibho'tra vishvam
ko vishvanaatha bhavato'nyatamastamo'rih'.
sa tvam vinaashaya tamo mama chaahibhoosha
stavyaatparah' paraparam pranatastatastvaam.
aatmasvaroopa tavaroopaparamparaabhi-
raabhistatam hara charaachararoopetat.
sarvaantaraatmanilaya pratirooparoopa
nityam nato'smi paramaatmajano'sht'amoorte.
ityasht'amoortibhir- imaabhirabandhubandho
yuktah' karoshi khalu vishvajaneenamoorte.
etattatam suvitatam pranatapraneeta
sarvaarthasaarthaparamaartha tato nato'smi.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |