ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಾಯ ಚ.
ಅಸಂಖ್ಯಾಂಡಾಧಿಪತಯೇ ಗೋಲೋಕಪತಯೇ ನಮಃ.
ಶ್ರೀರಾಧಾಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ವ್ರಜಾಧೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ನಮಃ ಶ್ರೀನಂದಪುತ್ರಾಯ ಯಶೋದಾನಂದನಾಯ ಚ.
ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ.
ಯದೂತ್ತಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.1K

Comments

zxa74

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |