ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ

33.4K
1.3K

Comments Kannada

csdyy
ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

ವೇದಧಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Anuja Bhat

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

Read more comments

ಹೃದ್ಗುಹಾಶ್ರಿತಪಕ್ಷೀಂದ್ರ- ವಲ್ಗುವಾಕ್ಯೈಃ ಕೃತಸ್ತುತೇ.
ತದ್ಗರುತ್ಕಂಧರಾರೂಢ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಅತ್ಯುನ್ನತಾಖಿಲೈಃ ಸ್ತುತ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯಂತಾತ್ಯಂತಕೀರ್ತಿತ.
ಸತ್ಯಯೋಜಿತಸತ್ಯಾತ್ಮನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತೇ ನಮಃ.
ಜಾಂಬವತ್ಯಾಃ ಕಂಬುಕಂಠಾಲಂಬ- ಜೃಂಭಿಕರಾಂಬುಜ.
ಶಂಭುತ್ರ್ಯಂಬಕಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಂಬತಾತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ನೀಲಾಯ ವಿಲಸದ್ಭೂಷಾ- ಜಲಯೋಜ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಿನೇ.
ಲೋಲಾಲಕೋದ್ಯತ್ಫಾಲಾಯ ಕಾಲಿಂದೀಪತಯೇ ನಮಃ.
ಜೈತ್ರಚಿತ್ರಚರಿತ್ರಾಯ ಶಾತ್ರವಾನೀಕಮೃತ್ಯವೇ.
ಮಿತ್ರಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮೋ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಪ್ರಿಯಾಯ ತೇ.
ಬಾಲನೇತ್ರೋತ್ಸವಾನಂತ- ಲೀಲಾಲಾವಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ.
ನೀಲಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ಭಕ್ತವಾಲಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ.
ಭದ್ರಾಯ ಸ್ವಜನಾವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾ- ವಿದ್ರವಣಾಯ ವೈ.
ರುದ್ರಾಣೀಭದ್ರಮೂಲಾಯ ಭದ್ರಾಕಾಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ರಕ್ಷಿತಾಖಿಲವಿಶ್ವಾಯ ಶಿಕ್ಷಿತಾಖಿಲರಕ್ಷಸೇ.
ಲಕ್ಷಣಾಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಭಿಕ್ಷುಶ್ಲಕ್ಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |