ಕಲ್ಯಾಣಕರ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೃಷ್ಣಃ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಂಸಕುಂಜರಕೇಸರೀ.
ಕಾಲಿಂದೀಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ- ಕೋಲಾಹಲಕುತೂಹಲೀ.
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀನಂದನಾಯ ಚ.
ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
ನಂದನಂ ವಸುದೇವಸ್ಯ ನಂದಗೋಪಸ್ಯ ನಂದನಂ.
ಯಶೋದಾನಂದನಂ ವಂದೇ ದೇವಕೀನಂದನಂ ಸದಾ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |