പുരുഷോത്തമ സ്തോത്രം

നമഃ ശ്രീകൃഷ്ണചന്ദ്രായ പരിപൂർണതമായ ച.
അസംഖ്യാണ്ഡാധിപതയേ ഗോലോകപതയേ നമഃ.
ശ്രീരാധാപതയേ തുഭ്യം വ്രജാധീശായ തേ നമഃ.
നമഃ ശ്രീനന്ദപുത്രായ യശോദാനന്ദനായ ച.
ദേവകീസുത ഗോവിന്ദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ.
യദൂത്തമ ജഗന്നാഥ പാഹി മാം പുരുഷോത്തമ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.7K

Comments Malayalam

pd3Gc
ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |