వసుధైవ కుటుంబకం గీతము

యేషామతిశర్మదా సర్వాన్ ప్రతి సర్వదా గర్వాద్యతిదూరగా భాంతీ హృదయే దయా .
తేషామమలాత్మనాం యాతా వసుధాంబతాం పితృతాం గతమంబరం జగదేవ కుటుంబకం ..
జాత్యాదిషు డంబరం హిత్వా విశ్వంభరం పశ్యన్ సమవీక్షణః సంచర సువిచక్షణ .
చింతయ హృది శంకరం సంతతమభయంకరం గతభేదవిడంబకం వసుధైవ కుటుంబకం ..
జహతామసమానతాం జగతాం వహతాం ముదాం హృదయే సకలాత్మతాం స్మరతాం చరతాం సతాం .
సతతం శుభకారిణాం భయశోకనివారిణాం సకలేష్వనుకంపయా జగదేతి కుటుంబతాం ..

 

Vasudhaiva Kutumbakam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.6K
1.1K

Comments Telugu

yc8Gj
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

క్లీన్ డిజైన్ 🌺 -విజయ్

సమగ్ర సమాచారంతో 🙏🙏 -మాకుమాగులూరి చంద్ర

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

వేదధార వలన నా జీవితంలో చాలా మార్పు మరియు పాజిటివిటీ వచ్చింది. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Bhaskara Krishna

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |