కిం జ్యోతిస్తవ ఏక శ్లోకీ

కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం
స్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యాహి మే।
చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనే
కిం తత్రాహమతో భవాన్పరమకం జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

98.0K

Comments Telugu

r3q6w
వేదధార నా జీవితంలో చాలా పాజిటివిటీ మరియు శాంతిని తెచ్చింది. నిజంగా కృతజ్ఞతలు! 🙏🏻 -Vijayakumar Chinthala

చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |